Polickie obchody Święta Policji

 

  p[ort0

Tegoroczne obchody Święta Policji w Policach rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Kazimierza celebrowaną przez proboszcza ks. kan. dziekana Waldemara Gasztkowskiego. Następnie policjanci, zaproszeni goście i rodziny policjantów zgromadzili się w Miejskim Ośrodku Kultury. Były awanse na wyższe stopnie, okolicznościowe imienne ryngrafy i gorące podziękowania za ciężką służbę. Powitany został także gremialnie i przyjęty do grona policjantów nowy funkcjonariusz polickiej komendy – pies Oro. W uroczystościach Święta Policji udział wzięli policjanci, emeryci policyjni, pracownicy cywilni Policji, członkowie rodzin policyjnych, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem, Burmistrzem Polic Władysławem Diakunem, Beatą Chmielewską – Członkiem Zarządu Powiatu, przedstawicielami służb mundurowych i podmiotów wspierających działalność Policji, a także lokalne media. Swoją obecnością zaszczycili nas także policjanci z Pasewalku wraz z Komendantem  niemieckiej policji Polizeihauptrevier w Pasewalku Andre Chappuzeau. Komendant Powiatowy Policji w Policach – mł. insp. Andrzej Zakrzewski, powitał wszystkich i wyraził podziękowanie za dotychczasową współpracę z samorządem lokalnym dla przedstawicieli wszystkich gmin z terenu Powiatu Polickiego. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka podziękował policjantkom,policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich prace oraz poświęcenie w służbie dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu polickiego. Nie zabrakło również słów podziękowania za owocną współpracę od przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjantom polickiej komendy. Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Antoni Michnowicz obdarował policką komendę 5 młodymi drzewkami, porównując je do rodziny Policyjnej, która rozwija się w symbiozie. Wyróżniony został także odchodzący na emeryturę wieloletni kierownik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Police asp.sztab. Marek Szyndler.Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej      dwie      pracownice       polickiej Policji Patrycja Czernych i Katarzyna Jaroszewska otrzymały imienne ryngrafy. Brązowy medal za szczególne osiągnięcia w służbie w Policji z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jana Pytki i Komendanta Powiatowego Policji w Policach mł.insp. Andrzeja Zakrzewskiego otrzymał asp. Grzegorz Bomberski z Komisariatu Policji w Mierzynie. Przedstawiony został także, nowy członek polickiej policyjnej braci – pies Oro i jego przewodnik st.post. Mateusz Garbaciak

Wszystkim Policjantom, pracownikom cywilnym Policji, w szczególności nagrodzonym, awansowanym, wyróżnionym, serdecznie gratulujemy!

  mł.asp. Małgorzata Litwin