Polska The Times o kandydacie „Nowoczesnej” z Polic

     W partii Ryszarda Petru nie wiedziano, że finał głośnego procesu miał miejsce w Strasburgu i zakończył się odszkodowaniem dla A.Marka. Misiło tego nie ujawnił w procesie weryfikowania kandydatów na listy „Nowoczesnej”
Dziurawa pamięć Misiły w Polska The Timmes….

http://www.polskatimes.pl/artykul/6549931,piotr-misilo-zamykal-usta-prasie-jest-jedynka-na-listach-partii-ryszarda-petru,3,id,t,sa.html