Powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Od prawej: starosta Andrzej Bednarek i członek zarządu Beata Chmielewska

28 września odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja rady powiatu polickiego. Ostatnia przypada na czas już po wyborach, kiedy to obecny skład rady spotka się po raz ostatni. Członek zarządu Beata Chmielewska zapoznała zebranych z nowo realizowanym projektem,  w związku z którym z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police został podpisany list intencyjny. Porozumienie dotyczy kształcenia przyszłych chemików.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo o nim tutaj mowa, ma funkcjonować od 1 grudnia 2018 do 2021 roku. Po 2021r., czyli po zakończeniu trwania projektu, Powiat będzie mógł wystąpić o subwencję i utrzymywać szkołę dalej z pieniędzy rządowych.  Całkowita wartość projektu to 7 221 464 zł, kwota dofinansowania: 6 498 458 , wkład własny (niefinansowy):  724 391 zł. Podstawowymi założeniami projektu są:
– powołanie CKZiU,
– powstanie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU,
– powstanie nowoczesnych pracowni zawodowych w placówkach
powiatowych (ZS, SOSW Nr 1, SOSW Tanowo, MOW),
– kursy zawodowe i kwalifikacyjne w CKZiU i placówkach powiatowych,
– dokształcanie zawodowe nauczycieli,
– doradztwo zawodowe i Punkt Informacji i Kariery w PPP,
– praktyki i staże zawodowe dla uczniów placówek powiatowych. Pracownie kształcenia zawodowego w CKZiU i kształcenie odbywać się będzie w następujących zawodach: elektrotechnik i elektronik, monter i konserwator maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także w zakresie: obróbka ręczna, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, opiekun osoby starszej, produkcja wyrobów cukierniczych. Pracownie zawodowe zostaną zorganizowane także w podlegających powiatowi polickiemu: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie (pracownie: gospodarstwa domowego, stolarsko-tapicerska i ogrodnicza), w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (pracownie: stolarska, językowa, fotograficzna, gastronomiczna i fryzjerska).

W ramach projektu odbywać się będzie również dokształcanie zawodowe nauczycieli:
– przygotowanie pedagogiczne,
– kursy języków obcych,
– szkolenie trenerów programu Spadochron,
– podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży,
– doradztwo zawodowe,
podnoszenie kwalifikacji w zawodach.