Prezes Jarczewski prezesem w strukturach IFA

Pawel Jarczewski, CEOPaweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty objął funkcję Prezesa Komitetu ds. technicznych, utrzymania i bezpieczeństwa produkcji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przemysłu Nawozowego (Chairman of IFA’s Technical & SHE Committee). Decyzję podjęta na forum Rada dyrektorów IFA w Stambule.

 Jestem niezmiernie dumny, że forum dyrektorów IFA powierzyło tak odpowiedzialną funkcję przedstawicielowi polskiego przemysłu nawozowego. To dla mnie kolejne ogromne wyzwanie, bo i sama organizacja jest ogromna. IFA reprezentuje światowy przemysł nawozowy a podejmowane przez nią decyzje mają zasięg globalny – powiedział prezes Jarczewski.

 Zadaniem Komitetu ds. Technicznych, którego Prezesem został Paweł Jarczewski, jest promowanie efektywnej produkcji oraz bezpiecznego przechowywania i transportu produktów nawozowych. Celem Komitetu jest również wymiana wiedzy technicznej oraz opracowywanie standardów branżowych, które przyczyniają się do ciągłego doskonalenia branży nawozowej.

 IFA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca obecnie ponad 500 członków z 85 krajów. Firmy członkowskie IFA reprezentują wszystkie działania związane z produkcją, handlem, transportem i dystrybucją wszelkiego rodzaju nawozów, których obecnie produkuje się na świecie około 170 mln ton rocznie. Są one używane w każdym zakątku świata do wspierania produkcji rolnej. Stanowią podstawowy składnik w dążeniu do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Dlatego działania IFA są tak istotne, a obecność w strukturach stowarzyszenia to ogromne wyróżnienie dla jego członków.

 Prezes Paweł Jarczewski w latach 2011 – 2013 pełnił również funkcję wiceprezydenta w Fertilizers Europe, będąc pierwszym prezesem z Europy Centralnej i Wschodniej, który zajął tak wysokie stanowisko w strukturach tej organizacji.