W Dobrej Program Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

Blisko 20 lat temu w wyniku likwidacji dywizjonu w Dobrej, ostatni żołnierze 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej opuścili bramę koszar. Na zadbanym terenie dywizjonu pozostały puste budynki koszarowo-sztabowe, stanowiska startowe rakiet i elementy budowli stacji naprowadzania rakiet. Ogrodzony w szczerym polu obręb dywizjonu, stanowił enklawę zieleni, ostoję ptactwa i dzikiej zwierzyny. Całość majątku jednostki przejęła Rejonowa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która część terenu z budynkami przekazała gminie,
a pozostałość sprzedała prywatnemu właścicielowi. Dzisiaj po 20 latach budynki, garaże, magazyny rakiet oraz ukrycia stacji naprowadzania rakiet zostały przez „złomiarzy” doprowadzone do ruiny i nadają się tylko do wyburzenia, gdyż zagrażają życiu ludzi. Tereny zielone pozarastały młode „samosiejki”, tworząc nie do przejścia gęsty podszyt.
Koło nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie zrzeszającego byłych żołnierzy, pracowników cywilnych i sympatyków dywizjonu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, postanowiło w ramach integracji osób starszych w ramach społeczeństwa obywatelskiego zorganizować spotkanie pokoleń. Korzystając z edycji programu „Społecznik 2019 -2021” – Programu Marszałkowskiego”, grupa inicjatywna złożyła wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia poprzez udzielenie mikro dotacji. Po pozytywnym zakwalifikowaniu projektu, została podpisana umowa na sfinansowanie spotkania integracyjnego mieszkańców gminy Dobra oraz byłych żołnierzy i pracowników 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w związku z dwudziestą rocznicą rozwiązania dywizjonu.
Dzięki przychylności i pomocy Wójta Gminy Teresy Dery, spotkanie te odbędzie się
24 sierpnia 2019 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Dobrej – wybudowanym na terenie byłego dywizjonu. To tu przez okres 31 lat funkcjonowania dywizjonu organizowano wspólne przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i gospodarcze wynikające z planów Gminy Dobra i dywizjonu. Po 20 latach od rozformowania dywizjonu dzięki uzyskaniu środków finansowych w ramach mikro dotacji Programu Marszałkowskiego „Społecznik 2019 – 2021” oraz środków własnych Koła nr 28 ZŻWP, zaistniała realna możliwość spotkania się, przypomnienie siebie nawzajem i powspominania przy ognisku czasów wspólnej służby, pracy i współdziałania przy organizowaniu różnych przedsięwzięć. Spotkania takie są mile widziane, co potwierdziło ponad 80 osób w 2018 roku podczas uroczystości 50 – lecia powstania dywizjonu.
W ramach planowanego spotkania zostanie przypomniana historia gminy Dobra i dywizjonu, wspólnie organizowane przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i gospodarcze. Zaprezentowane zostaną rola i zadania Koła Nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz działania gminy na rzecz osób starszych. Zostanie złożona wiązanka kwiatów pod kamiennym obeliskiem upamiętniającym 36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.