Przetarg na remont Biobloku

Gmina Dobra ponownie ogłosiła przetarg na remont Biobloku nr 1 stanowiącego obiekt w ciągu biologicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Redlicy.
W rezultacie przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty od wykonawców, najniższa ze złożonych ofert wyniosła 1 629 188,88 zł brutto, obecnie trwa procedura oceny ofert pod względem formalnym.
W wyniku remontu, obecnie wyłączony z eksploatacji Bioblok nr 1 zostanie doprowadzony do stanu pełnej sprawności eksploatacyjnej.
Celem modernizacji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co jest niezwykle istotnie w związku z planowaną rozbudową systemu kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Dobra, co wiąże się z obciążeniem oczyszczalni dodatkowymi ściekami.
Zakres prac obejmuje:
wymiana urządzeń w Biobloku nr 1 na urządzenia nowej generacji,
wymiana elementów systemów napowietrzania:
wymiana wszystkich kompletnych dyfuzorów,
wymiana wszystkich łączników do montażu dyfuzorów,
wykonanie odwodnień każdego rozdzielacza w oparciu o układ elektrozaworów i program sterowania pracą systemu odwadniającego,
wymiana 26 przepustnic powietrza zainstalowanych przy koronie biobloku na odejściach od kolektora powietrznego, odcinających poszczególne przewody zasilające ruszty napowietrzające wraz z wykonaniem rurarzu od przepustnic do nowych rusztów napowietrzających;
montaż ogrzewania toru jezdnego wózka napędowego zgarniacza;
połączenie rurociągu spustu odcieków, wód nadosadowych i osadów z przepompownią odcieków i wód nadosadowych przy Biobloku nr 1 (długość rurociągu ok. 4 m),
wymiana instalacji elektrycznych urządzeń Biobloku nr 1,
wymiana na nową instalacji automatyki, sterowania i monitoringu stanu pracy urządzeń z włączeniem do istniejącego systemu

Wójt Gminy
Teresa Dobra