Ryszard Kalisz spotkał się z Beatą Golisowicz

9 kwietnia br. z inicjatywy kandydatki do Parlamentu Europejskiego Magdaleny Kaszni doszło do spotkania posła Ryszarda Kalisza z byłą dyrektor ZS w Policach Beatą Golisowicz.  Spotkanie odbyło się w Klubie Nauczyciela o g. 12.00. Celem było zaznajomienie parlamentarzysty z problemami dotyczącymi przeprowadzonych w sierpniu ub.r. wyborów na dyrektora szkoły „Białej” . W kilkudzisięciominutowej rozmowie była dyrektor wraz z gronem rodziców  nakreśliła historię jej odwołania oraz powołania nowej dyrektorki. Ryszard Kalisz obiecał zająć się sprawą. O ile z pobieżnych informacji wynika, że brak jest uchybień prawnych w procedurze konkursowej, o tyle poseł zajmie się stroną merytoryczną konkursu oraz  aspektem społecznym. Ryszard Kalisz po krótkiej, aczkolwiek żywej  dyskusji z zebranymi, zadeklarował swój ponowny przyjazd do Polic.

Wywiad Andrzeja Marka z posłem  można obejrzeć obok.

Kolaż2