Ścieżka rowerowa Dobra-Głębokie

Wciąż trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej z Dobrej do Głębokiego. Wykonane zostały prace związane z przesunięciem osi jezdni oraz wykonaniem nowego skrzyżowania typu rondo w Wołczkowie. Również główny ciąg  trasy rowerowej w miejscowości Wołczkowo został zrealizowany. W najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do ułożenia masy na kolejnym odcinku ścieżki rowerowej w miejscowości Dobra.

W związku ze doprojektowaniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu realizowanej inwestycji wydłużony został termin wykonania całości zadania przez Wykonawcę prac maksymalnie do 30 października 2020 r. Dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie najmniej chronionym uczestnikom ruchu drogowego czyli pieszym. Jednocześnie w związku ze skutkami awarii sieci kanalizacji deszczowej, która nastąpiła pod koniec czerwca bieżącego roku oraz mając na uwadze  zasadność rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego na możliwie jak największym przebiegu ścieżki, trwają prace projektowe związane ze zmianą projektowa dotyczącą przebiegu ścieżki i osi drogi na odcinku od ulicy Poziomkowej do ronda w Dobrej.

Jednocześnie przypominam, że inwestycja na żadnym odcinku nie została odebrana od Wykonawcy i mimo wykonania większości robót i zrealizowania nowej trasy rowerowej cały czas ścieżka rowerowa jak i droga wzdłuż niej są placem budowy i należy zachować szczególną ostrożność przejeżdżając tym odcinkiem.

 

 

Wójt Gminy

Teresa Dera