Smród po „Ekoramie”.

Sesja rady powiatu

       Kto zapłaci za likwidację składowiska po Ekoramie? Kwota ok 3 mln zł prawdopodobnie obciąży samorządy gminny i powiatowy czyli policzan. Tyle mniej więcej potrzeba na usunięcie tego, co zgromadziła wspomniana spółka. Partycypować w likwidacji tej swoistej szkody powinien urząd wojewódzki.  Zamiast konkretów nt. ewentualnej pomocy ze strony WIOŚ usłyszeliśmy raport z kontroli prowadzonych w ostatnich latach przy ul.Kamiennej. Niemoc Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zdominowała większość wystąpienia. Inspektor Sławomir Konieczny odpowiadał na pytania radnego Jedraka, a starosta Bednarek uzupełniał jego wypowiedź.