Sport i integracja

IMG_0481Dlaczego uprawiam sport? Jak powinna wyglądać lekcja w-f? Czym dla mnie jest aktywność fizyczna? Na te pytania starali się wspólnie odpowiedzieć uczestnicy polsko – łotewskiej wymiany młodzieży pn. „CULTURball” która odbyła się w Zakopanem. Uczestniczyli w niej młodzie ludzie z Polski i Łotwy mający wspólne, sportowe zainteresowania. Polską grupę uczestników stanowili wychowankowie MOW Trzebież i uczennice SMS Police. Program wymiany obejmował poznawanie różnych – lubianych i uprawianych przez uczestników – form aktywności sportowej, warsztaty kompetencji międzykulturowych, wspólne wieczory narodowe. Uczestnicy wymiany spotkali się też ze znanymi sportowcami. Podczas podsumowania młodzież wyraziła opinię, iż projekt był dla nich dobrą okazją do integracji i weryfikacji postrzegania innych, nie znanych wcześniej osób.
Projekt zrealizowany został przez Akademię Młodzieży w ramach Programu Erasmus+

Zobaczcie jak uczestnicy z Polski i Łotwy spędzali czas wolny od wspólnych zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=WPNoySDjXuc&feature=youtu.be

Fotogaleria