SPPK szkoli pracowników

 

Obs-uga pasa¬erˇw 1Pierwsza Pomoc 1

   Podnoszenie kwalifikacji oraz budowanie dobrych relacji z odbiorcami usług Spółki. Te dwa cele przyświecały Spółce przy organizacji szkoleń dla kierowców, konduktorów i dyspozytorów. Wymienieni pracownicy mają bezpośredni kontakt z pasażerami, stąd pomysł, by skierować szkolenia do tej konkretnej grupy pracowników.

Dzięki wsparciu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego dystrybutorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizowano dwa szkolenia:

– Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

– „Z Pasażerem za Pan Brat, czyli jak z łatwością komunikować się z innymi”.

Szkoleniem objęta została grupa 47 pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia(takie były wytyczne KFS).

„Decydując się na przeszkolenie właśnie tej grupy pracowników, kierowaliśmy się dwiema przesłankami. Po pierwsze młodsi kierowcy mieli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi pasażerów podczas kursów na kwalifikację wstępną. Starsi kierowcy takich szkoleń nie przechodzili.

Po drugie, wsparcie z KFS w roku 2015 skierowane jest do pracowników w wieku 45+. Docierają do nas informacje, że w roku 2016 nie będzie już ograniczenia wiekowego, planujemy więc dokończenie tych szkoleń w przyszłym roku” – SPPK

Szkolenia odbywają się na terenie SPPK, prowadzone są w małych grupach. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia.

Spółka uzyskała wsparcie finansowe na organizację szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów.

Obs-uga pasa¬erˇw 1