Srawozdanie burmistrza

 

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.za okres od 25 sierpnia do 29 września 2015 roku
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.
 
Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.

 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. W naszej gminie liczba dzieci w szkołach i przedszkolach jest następująca:

– w szkołach podstawowych:  2672,

– w gimnazjach:  921,

– w przedszkolach publicznych: 1100.

Zorganizowaliśmy ponadto 5 oddziałów przedszkolnych.

Do Żłobka Miejskiego zostało przyjętych 130 dzieci. W żłobkach niepublicznych i klubie dziecięcym mamy łącznie 113 miejsc, dofinansowanych przez Gminę.

Przez całe wakacje prowadziliśmy remonty w placówkach oświatowych. Na prace remontowe prowadzone w tym roku wydaliśmy 1.600.000,00 zł. Na inwestycje oświatowe wydaliśmy 1.000.000,00 zł. Kontynuujemy budowę boiska sportowego w Pilchowie.

Wszystkim dzieciom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom oraz całemu personelowi i pracownikom oświaty życzę samych sukcesów i owocnej nauki.

Gmina Police przystąpiła do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Podpisaliśmy wszystkie zaplanowane umowy z Miastem Gminą Szczecin i poszczególnymi podmiotami, które uczestniczą w tym programie. Od tygodnia, a dokładnie od 24 września,  mieszkańcy składają wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Beneficjentami są rodziny, w których jest dwoje lub więcej dzieci. Karta uprawnia do korzystania z ulg, oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu: to są jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury,  prywatne firmy, instytucje i organizacje. Wniosek o wydanie Karty można złożyć w Urzędzie Miejskim w Policach. Szczegóły na temat programu znajdują się na stronie internetowej Gminy Police. Chciałbym podkreślić, że Gmina Police jest pierwszą w naszym powiecie, która przystąpiła do programu. Dziękuję pani Sekretarz Agnieszce Komor za ogromne zaangażowanie w tej sprawie. Dziękuję też innym osobom, które przyczyniły się do zwieńczenia sukcesem tego przedsięwzięcia.

18 września Gmina Police rozpoczęła realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia,  zamieszkałych na terenie gminy Police. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim. Realizatorami programu są polickie przychodnie:  ZOZ „Consulta”, „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. , „Polvita” sp. z o. o. Osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w tych placówkach bez względu na to, do jakiej placówki służby zdrowia są zadeklarowane. Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.

6 września br. odbyło się referendum ogólnokrajowe. W gminie Police  uprawnionych do głosowania było 31.870  wyborców, którzy mogli oddać głos w jednym z 25 stałych i 1 odrębnym obwodzie głosowania. Do urn poszło  3.026 osób,  czyli  9,49% uprawnionych.  W poszczególnych sprawach, których dotyczyło referendum,  następujący  procent wyborców oddał głosy na „tak”:

– jednomandatowe okręgi wyborcze – 79,64%

– finansowanie partii politycznych z budżetu państwa – 13,68%

– przepisy prawa podatkowego – 96,52%.

26 sierpnia w sołectwie Tatynia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji. Na sołtysa wybrana została Pani Mirosława Sadowska. Serdecznie gratuluję, dziękuję za podjęcie wyzwania i życzę wielu sukcesów. Sołectwo Tatynia zamyka  tegoroczne wybory w jednostkach pomocniczych Gminy Police.

9 września podpisałem aneksy do porozumień z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Tanowie i Trzebieży w sprawie włączenia jednostek do Krajowego Systemu Ratunkowo-Gaśniczego. Zmiany dotyczą:

– standardu wyposażenia w sprzęt,

– zadań ratowniczych,

– wyszkolenia członków OSP,

– utrzymywania stanu gotowości,

– sposobów alarmowania jednostek OSP.

W tym roku obchodzimy 20-lecie funkcjonowania jednostek OSP w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Porozumienia wymagały aktualizacji z uwagi na dostosowanie zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości.

7 września został przeprowadzony drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 726/1    o powierzchni 1492 m2 z obrębu   nr 1- Police Jasienica. Do przetargu przystąpiły dwie  osoby. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 218 000,00 zł., czyli o połowę mniej niż w pierwszym przetargu.  W wyniku licytacji osiągnięto cenę  w wysokości  230.180,00 zł. Nabywcą nieruchomości została firma DR KIM   Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wspólnicy  spółki są obywatelami Korei Południowej, w związku z czym zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, a do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie przez spółkę  zezwolenia ministra spraw wewnętrznych na  nabycie tej nieruchomości.

7 września został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Policach przy ul. Marii Konopnickiej,  oznaczonej numerem działki 2155/4. Do przetargu  przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza wynosiła 53 000,00 zł. W wyniku licytacji osiągnięto cenę  53 530,00 zł. Nabywcą nieruchomości został Pan Bartłomiej Puff prowadzący działalność gospodarczą Zakład Ślusarski Bartłomiej Puff,  z siedzibą w Policach.

12 września w Policach odbył się IX Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy działamy”. W tym roku po raz pierwszy został połączony z festynem „Dzień Starego Miasta”. Festyn odbył się po raz czwarty. Impreza miała miejsce na dziedzińcu Gimnazjum nr 3 w Policach, które aktywnie włączyło się w jej organizację. Wspólny piknik był okazją do zaprezentowania  mieszkańcom starej części  Polic oferty stowarzyszeń, organizacji i instytucji, działających na terenie naszej gminy. Tego typu inicjatywy inspirują mieszkańców do wspólnego działania. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy, a są to: Ośrodek Pomocy Społecznej,  Rada Osiedla Nr 2, Gmina Police oraz Gimnazjum Nr 3 w Policach.

28 sierpnia wraz z panem Przewodniczącym Witoldem Królem oraz innymi przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego uczestniczyłem w polickich obchodach 35 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza została odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Brzmienia wolności i Solidarności”.

30 sierpnia, wraz z panem przewodniczącym Witoldem Królem, panem Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem, panem Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim  i innymi przedstawicielami polickiego samorządu, złożyłem hołd ofiarom walki o niepodległą Polskę podczas głównych, regionalnych uroczystości z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”, które odbyły się przed bramą Stoczni Szczecińskiej. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP  Andrzej Duda. Gospodarzem był Przewodniczący „Solidarności” Pomorza Zachodniego pan Mieczysław Jurek.

29 sierpnia odbył się IX Jarmark Augustiański w Jasienicy. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Kultury wraz z Radą Osiedla nr 3 Jasienica i parafią p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy. Dziękuję organizatorom za to wspaniałe wydarzenie, które przenosi uczestników do dawnych czasów i inspiruje do poznawania historii naszej gminy. Dziękuję też wszystkim, którzy wzięli udział w Jarmarku.

23 września gminę Police odwiedziła 10-osobowa grupa samorządowców z Ukrainy. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych i Gminnej Rady Działalności  Pożytku Publicznego. Nasi goście byli żywo zainteresowani współpracą gminy Police ze stowarzyszeniami i organizacjami. Cieszy mnie fakt, że dziś możemy służyć jako przykłada dla naszych wschodnich sąsiadów. Podobnie, jak 25 lat temu my czerpaliśmy wzorce z samorządów zachodnich.

28 września, w sali sesyjnej Wysokiej Rady, odbyło się spotkanie na temat monitoringu  gminy Police. W rozmowie uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Policach z Przewodniczącym Witoldem Królem, radni powiatu polickiego z Przewodniczącym Cezarym Arciszewskim, Starosta Policki Andrzej Bednarek, pracownicy samorządu gminnego i powiatowego, przedstawiciele policji i Straży Miejskiej z komendantami tych instytucji. Analizowaliśmy obecny system i szukaliśmy kolejnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gminie. Temat ten będzie kontynuowany.

 

26 września została przeprowadzona akcja Rodzinne Malowanie Domu Dziecka w Policach, przy ul. Kresowej. Była to wspólna inicjatywa Gminy Police, powiatu polickiego, sklepu „Krystian” w Policach i producenta farb „Dulux”. Akcja połączona została z festynem rodzinnym. Do udziału zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Frekwencja była bardzo duża. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zgłaszanym przez pasażerów Linii Samorządowej, podjąłem decyzję o wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy autobusów, łączących Police z miejscowością Trzebież. Część z nich wchodzi w życie już od 1 października, czyli od najbliższego czwartku, a część – od nowego roku.

 

Dziękuję za uwagę.