Startuje ogólnopolski program badań gleby – „Grunt to wiedza”

 logo_drupa_azoty      „Grunt to wiedza” – pod tym hasłem Grupa Azoty we współpracy z PKO Bankiem Polskim rozpoczyna ogólnopolski 3 letni program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze. W ramach akcji spółki zamierzają dotrzeć do blisko 2 tys. gospodarstw rolnych w całym kraju i przebadać 28 tys. próbek we współpracy z  Okręgowymi Stacjami Chemiczno – Rolniczymi. 

– Obok Centrum Kompetencji to nasza kolejna inicjatywa budująca bazę wiedzy i mająca swoje oparcie w nauce. Projekt realizujemy wspólnie z PKO Bankiem Polskim, największym bankiem w Polsce oraz Krajową Stacją Chemiczno – Rolniczą. Szczegóły tego projektu zainteresowanym przedstawią nasi reprezentanci – terenowi doradcy. Informacje można również znaleźć w naszym magazynie Agrolider i na stronie branżowej nawozy.eu – mówi Paweł Jarczewski, prezes Zarządu Grupy Azoty.

 

Celem programu jest popularyzacja technologii optymalnego nawożenia z uwzględnieniem rodzaju uprawy i zasobności gleby, jak również rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa.

W ramach programu Grunt to Wiedza, zostanie bezpłatnie przebadanych w zasobność składników odżywczych, co najmniej 93 tys. ha gleb na terenie całego kraju.

Program „Grunt to wiedza” to pierwszy efekt strategicznej współpracy Grupy Azoty i PKO Banku Polskiego w segmencie Agro. Porozumienie Grupy Azoty i PKO Banku Polskiego wpisuje się w rządową strategię współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Zgodnie z jej założeniami wspólne projekty inwestycyjne są kluczowe dla efektywnego wykorzystania majątku i wzrostu wartości podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu. Jednocześnie współpraca z Grupą Azoty ma być ważnym elementem nowej strategii działań PKO Banku Polskiego w sektorze rolno-spożywczym.

Jednym z priorytetów PKO Banku Polskiego jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców i zapewnienie finansowania rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego tak duże znaczenie ma dla nas sektor rolno-spożywczy, którego produkty są wysoko cenione wśród odbiorców na całym świecie. Dzięki współpracy z Grupą Azoty lepiej rozumiemy specyficzne potrzeby przedsiębiorców rolnych, które zmieniają się wraz z fazami cyklu produkcyjnego. Wiemy jak sprostać tym oczekiwaniom i zapewnić optymalne finansowanie ich działalności – mówi Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

***

Grupa Azoty to europejski lider w produkcji chemicznej. To firma nastawiona na innowacyjność
i przyszłość. Z powodzeniem konkuruje z  największymi światowymi firmami chemicznymi. Grupa Azoty oferuje swoim klientom bogaty portfel produktów – od nawozów azotowych, wieloskładnikowych i  fosforowych oraz tworzyw konstrukcyjnych po alkohole OXO, plastyfikatory i pigmenty. Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł. Grupa dysponuje własną infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. Do 2020 roku spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 7 mld zł, a dla swoich klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru.
W zakresie chemikaliów celem Grupy Azoty jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy, plastyfikatorów i alkoholi OXO w regionie Centralnej i Wschodniej Europy oraz rozwój sprzedaży pozostałych chemikaliów znajdujących się w portfelu Grupy.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2015 roku wyniósł 647 mln zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznaną przez miesięcznik „The Banker” należący do „Financial Times”. Doceniono ponadprzeciętne wyniki finansowe, zwiększenie udziałów rynkowych oraz wzmocnienie pozycji lidera polskiej bankowości. PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w rankingu Najlepszy Bank dla Firm miesięcznika „Forbes”, uzyskując sześć gwiazdek w ogólnej klasyfikacji. W tegorocznej edycji rankingu zwyciężył w kategorii Banki finansujące nieruchomości, a wśród banków oferujących kredyty konsumenckie Consumer finance zajął 3. miejsce. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem
w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2014 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,6 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategoriach Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów.