Stawki podatku od nieruchomości na 2021r. w Gminie Dobra

Podczas sesji Rady Gminy Dobra dnia 29 października 2020r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę NR XVIII/251/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021r.

Przedmiot opodatkowania Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobra w 2021 r.
Budynki mieszkalne 0,80 zł/m2
Budynki związane z działalnością gospodarczą 19,22 zł/m2
Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałem siewnym 10,50 zł/m2
Budynki pozostałe 5,60 zł/m2
Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych 4,54 zł/m2
Grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,85 zł/m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł/ha
Grunty pozostałe 0,44 zł/m2
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,28 zł/m2
Budowle 2%

Natomiast na XIX sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się dnia 26 listopada 2020r. zostały przedstawione informacje do tyczące wysokości podatku rolnego i leśnego.

W 2021 r. wysokość podatku leśnego wynosi: 196,84 zł x 0,220 = 43,3048 zł za ha fizyczny.

W 2021 r. wysokość podatku rolnego wynosi:

dla gruntów gospodarstw rolnych – ( art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym) – równowartość 2,5 q żyta x 58,55 zł = 146,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy;
dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – ( art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym) – równowartość 5 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł za 1 ha fizyczny.