Technik technologii chemicznej– nowy kierunek kształcenia w Policach

Zdjęcie 1 (2014-10-23 21-40)

  

Uruchomienie w roku szkolnym 2015/2016 nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach to wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dzięki podpisanemu porozumieniu 4-letnie Technikum umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii chemicznej. Partner przedsięwzięcia Grupa Azoty wyposaży pracownię rysunku technicznego i projektowania, fizykochemii i technologiczną. Po zakończeniu każdego roku zatrudni także na umowę o pracę pięciu absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce oraz praktykach zawodowych. W związku z tworzonym w Technikum nowym kierunkiem zawodowym oraz trwającą od kilku lat współpracą pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej z Zespołem Szkół w Policach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny deklaruje kontynuację współpracy oraz jej rozszerzenie. Mając na uwadze, że profil Technikum będzie ściśle związany z produkcją zakładów Grupy Azoty, specjaliści z Uniwersytetu, a w szczególności technologii nieorganicznej – nawozów mineralnych, będą prowadzić zajęcia z uczniami szkoły. Młodzież zostanie zapoznana z nowoczesnymi technikami badawczymi, którymi dysponuje Instytut, a także będzie uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników samodzielnie przeprowadzać eksperymenty. Powiat Policki jako organ prowadzący dla szkoły będzie dbał o promocję nowego kierunku oraz jego bazy dydaktycznej.