Powiat Policki w dniu 18 stycznia 2021 r. podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pt. „Termomodernizacja budynku hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk, a termin zakończenia prac wyznaczono na 16 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.764.990,80 zł, z czego 2.350.242,14 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Inwestycja ma na celu zmniejszenie energochłonności hali sportowej, która polega na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

Prace modernizacyjne obejmą: modernizację wentylacji mechanicznej; modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku; modernizację przegrody – podłoga na gruncie; modernizację przegrody – stolarka okienna i drzwiowa; modernizację przegrody – dach i stropodach; modernizację przegrody – ściany zewnętrzne i na gruncie; modernizację systemu grzewczego; modernizację systemu c.w.u. – montaż instalacji fotowoltaicznej.

Logotypy dotyczące projektu unijnego