Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu otwarty

DSC06653 1 

Dzięki współpracy miasta Eggesin, Gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa. Jego działanie opiera się na relacjach i wymianie doświadczeń mających charakter transgraniczny.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej położony jest w malowniczym i bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież. Teren ten należał do Nadleśnictwa i został użyczony Gminie Police na rzecz ośrodka, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Prezentowane są tutaj wystawy, dzięki którym można poznać różne dziedziny nauk przyrodniczych. Tu nauka staje się zabawą. Każdy samodzielnie może odbyć podróż w nieznane, zgłębiając tajniki świata przyrody.  Uczestnicy naszych wystaw korzystają z sal laboratoryjnych przeprowadzając doświadczenia, prowadzą obserwacje w terenie, zwiedzają interaktywne ekspozycje. Bawią się zdobywając przy tym nową wiedzę.

 

HISTORIA

W 2007 roku doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Police a Parkiem Zoologicznym z Ueckermünde w sprawie nawiązania współpracy na rzecz stworzenia wspólnej oferty Turystycznej i rekreacyjnej w Euroregionie Pomerania. Już wtedy planowano, że Park Zoologiczny będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków INTERREG na budowę akwarium dla jesiotrów, a Gmina Police będzie partnerem w projekcie w zakresie ochrony środowiska. Po rozpoczęciu naboru wniosków w ramach INTERREG IV plany przerodziły się w konkretne działania.

Na początku roku 2009 podpisano porozumienia pomiędzy partnerami projektu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – Ekologia, Edukacja i Historia”. Są nimi Miasto Eggesin, Gmina Police, a Liderem przedsięwzięcia jest Ogród Zoologiczny z Ueckermünde. Ogród Zoologiczny już od 2006 roku poszukiwał partnera dla swojego projektu związanego z budową akwarium Zalewu Szczecińskiego i wybiegu dla wilków. Początkowo partnerem miała być tylko Gmina Police z projektem dotyczącym stworzenia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ale w trakcie przygotowań do projektu pojawił się kolejny beneficjent – Miasto Eggesin, które planowało budowę Centrum Żeglugi Łodzi.

Wiosną 2009 roku, dzięki podpisanemu rok wcześniej listu intencyjnemu, Nadleśnictwo Trzebież zawarło z Gminą Police umowę użyczenia przekazując budynek byłej stajni w Zalesiu, wraz z drogą z parkingiem, terenem i wieżą.

W grudniu 2009 roku na posiedzeniu Wspólny Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 przyznał dofinansowanie dla projektu.

30 marca 2011 r. Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego wydał oficjalną decyzję o przyznaniu wsparcia.

Gmina Police ubiegała się również o zabezpieczenie wkładu własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Efektem czego było przyznanie dotacji i podpisanie umowy w dniu 16 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku rozpoczęła się budowa Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 12 września 2013 roku.

Kalendarium

Nadleśnictwo Trzebież i Gmina Police są Partnerami w realizacji projektu Budowy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

19 grudnia 2008 r. Gmina Police i Nadleśnictwo Trzebież podpisały List Intencyjny Lokalnego Partnerstwa w sprawie realizacji projektu pn. „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej  – ekologia, edukacja i historia” na rzecz utworzenia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej z lokalizacją
w Zalesiu.

15 kwietnia 2009 r. Nadleśnictwo Trzebież zawarło z Gminą Police Umowę Użyczenia przekazując na ten cel budynek gospodarczy w Zalesiu (była stajnia) wraz z terenem, drogę z parkingiem i wieżą.

8 grudnia 2009 r. przyznanie przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dofinansowania dla projektu.

 

 

30 marca 2011 r. wydanie przez Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego oficjalnej decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej- edukacja, ekologia i historia” nr INT – 09-0021.

16 sierpnia 2011 r. podpisanie pomiędzy Gminą Police a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy dotacji dla zadania polegającego na budowie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

 2011-2013 roku       budowa Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

12 września 2013 r. oficjalne otwarcie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

Wydatki związane z budową oraz zakupem wyposażenia dla projektu pn. „Życie na Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej. Całość inwestycji wynosi 6 milionów złotych, w tym 1 200 000 złotych pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zostało przeznaczone na budowę i zakup wyposażenia do sali ekosystemów i sali zjawisk atmosferycznych.

 

SALE EDUKACYJNE

Ekosystemy

Sala podzielona jest na dwie główne części: łąka i las.

Na łące słuchając odgłosów ptaków dowiemy się co rośnie w trawie i jakie zwierzęta tam żyją.

W lesie poznamy najpospolitsze gatunki wysokich drzew i niskich roślin, odróżnimy grzyby jadalne od trujących, zobaczymy mrówki drążące kanały w ziemi.

Oprócz tego w formie multimedialnej dowiemy się wszystkiego o budowie lasu i rodzajach łąk, o ochronie przyrody i najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt, a także o glebie i skałach, bez których funkcjonowanie środowiska naturalnego byłoby niemożliwe.

Sala zjawisk atmosferycznych

Możemy zobaczyć tutaj m.in. model obiegu wody w przyrodzie. Prezentacje przedstawiające podstawowe zjawiska w otaczającym nas świecie. Stanowisko wyładowań atmosferycznych ukazujące burzę nad Zalesiem. Ława optyczna z eksperymentami świetlnymi. Przed wejściem na salę zapoznamy się z ciekawymi złudzeniami optycznymi, które zmienią nasze spojrzenie na otaczający nas świat. Erudyci mogą zmierzyć swoje siły w naszym kąciku łamigłówek logicznych.

Sale laboratoryjne

W części elektrycznej przeprowadzimy szereg doświadczeń przybliżających nam zjawiska życia codziennego.

Uzupełnieniem sali jest stanowisko z doświadczeniami z elektrostatyki i elektromagnetyzmu. Najodważniejsi będą mieli możliwość stanąć przed obliczem Van de Graaffa.

Laboratorium chemiczne da możliwość przeprowadzania doświadczeń z chemikaliami. Mieszanie substancji, zmiana kolorów, wybuchy, eksplozje. Nie ograniczamy uczniów do wykonywania wyłącznie doświadczeń przewidzianych przez nas.

Sala mikroskopowa

Dysponujemy w niej stanowiskami z mikroskopami optycznymi. Możemy sami wykonać preparaty z materiałów zebranych w trakcie wyciecze terenowych i obejrzeć je w dużym powiększeniu. Obejrzymy błoniaste skrzydło ważki i kolorowe motyla, włochate odnóża muchy, długie czułka konika polnego, a także budowę liścia i kolorowe płatki różnych pospolitych roślin.

 

 

 

Sala plastyczna

W ośrodku możemy również zamienić się w prawdziwych artystów. Pomalujemy gałązki, liście i kwiaty zebrane podczas wycieczek terenowych. Wykonamy szereg prac plastycznych różnymi technikami przy użyciu: farb, kredek, plasteliny, kolorowego papieru, węgla rysunkowego itp.

Zajęcia terenowe

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do obserwacji nieba. W ciągu dnia dajemy możliwość spojrzenia prosto w Słońce a nocą podziwiania odległego Wszechświata.

Nie tylko niebo nad Zalesiem zachwyca nas swoim pięknem, ale również otaczająca nas przyroda. Przy odrobinie szczęścia, trzymając w ręku lunetę bądź lornetkę, poobserwujemy dzikie zwierzęta.

W poznawaniu pobliskich terenów pomogą nam wycieczki na wypożyczonych od nas rowerach górskich. Przygotowane przez nas szlaki rowerowe połączą ze sobą dobrą zabawę, edukację i zajęcia z wychowania fizycznego.

Dla amatorów wycieczek pieszych przygotowaliśmy wiele atrakcji na ścieżkach edukacyjnych w pobliskich lasach. Każdy uczestnik wyprawy zostanie zaopatrzony w podstawowy zestaw terenoznawczy. Nieodzowne okażą się kompasy, GPS’y, lupy. Poznamy też do czego służy profesjonalna aparatura badawcza: luksometr, anometr, konduktometr, mętnościomierze, aparatura do pomiaru stężenia CO2 i natleniania gleby. Dokumentowanie prowadzonych obserwacji ułatwią nam aparaty fotograficzne i kamery, którymi dysponuje ośrodek.

Miłym zakończeniem wycieczek pieszych bądź zwiedzania Ośrodka może być ognisko. Wspólne zbieranie chrustu, zabawa na łące, udział w konkurencjach sportowych to tylko niektóre z atrakcji dla tych, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu.

 

 

 

KADRA

Kadrę Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy.  W ośrodku mamy ekspertów od  świata roślin, zajęć terenowych czy ochrony środowiska, jak i również od zajęć laboratoryjnych.  Instruktorzy posiadają  duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauk przyrodniczych na wszystkich szczeblach edukacji,  długoletni staż pracy z młodzieżą na wystawach interaktywnych w całej Polsce.

Doktor Tadeusz Leśnik, wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, odpowiedzialny jest za zajęcia terenowe z młodzieżą. Doktor Marta Umiastowska, botanik, w ośrodku przejęła rolę eksperta od świata roślin. Oboje mają duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć przyrodniczych na wszystkich szczeblach edukacji. Gracjana Kalicka, fizyk, kierowniczka ośrodka, zajmuje się astronomią i opiekuje się pracownią pod gołym niebem. Bartosz Klepacki, fizyk, kieruje Salą Zjawisk Atmosferycznych i Laboratorium. Za sobą mają długoletni staż pracy z młodzieżą na wystawach interaktywnych w całej Polsce. Agnieszka Plucińska, specjalistka od ochrony środowiska. Uczestniczyła w licznych stażach międzynarodowych.

Kreatywność, odpowiedzialność i chęć przekazania wiedzy w sposób nieszablonowy to cechy, które charakteryzują wszystkich naszych instruktorów.

KONTAKT

TRANSGRANICZNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Zalesie 4

72-004 TANOWO

Gracjana Kalicka

kierownik

Tel. 91 31 80 120

Kom. 664 740 040

E-mail: zalesie@toee.pl

SCENARIUSZ OTWARCIA TOEE – 12.09. 2013 r.

1. Przywitanie Gości.  Anna Ryl z MOKu w Policach wita ogólnie i zaprasza Burmistrza uroczystości otwarcia TOEE

2. Burmistrz Polic Władysław Diakun zaprasza do przecięcia wstęgi

3.Nadleśniczy Antoni Michnowicz zaprasza do poświecenia obiektu ks. Dziekana Waldemara Gasztkowskiego i kapelana leśnego.

5. Anna Ryl  zaprasza gości do środka obiektu.

Przemawiają:

  1. Burmistrz Polic Władysław Diakun
  1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Antoni Michnowicz
  1. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż
  1.  Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych   Jan Szramka
  1. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski
  1. Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA Rafał Kuźmiczonek

 

  1.  Partner projektu  Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde Katrin Töpke
  1. Partner projektu, burmistrz miasta Eggessin, Dietmar Jesse
  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Anna Ryl przedstawi kadrę TOEE i zaprosi do zwiedzania pracowni
  1. Burmistrz Polic Władysław Diakun – zaprasza na taras na lampkę szampana i  poczęstunek na polanie za siedziba nadleśnictwaDSC06648 1