Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Policach.

W dniach 23-27 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w naszym Centrum.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w  roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości. Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.  

W 2014 r. otworzyliśmy filię Oddziału Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, w której dyżuruje prawnik i psycholog w każdy czwartek w godzinach od 15.30-17.30.

Zakres przestępstw w których udzielana jest pomoc jest szeroki – od uszkodzenia ciała, pobicia, wypadku komunikacyjnego, poprzez groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, do przemocy w rodzinie,  nie alimentacji,  kradzieży, rozboju,  oszustwa uszkodzenie mienia i innych.

Serdecznie zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania w czasie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” z bezpłatnych  porad i konsultacji oferowanych  przez przedstawicieli służb i instytucji w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego.

Szczegółowy rozkład dyżurów:

WTOREK    24.02.2015 r.

KOMORNIK OD 08.00-15.30

 ŚRODA   25.02.2015 r.

RADCA PRAWNY 11.00-15.30

 PIĄTEK     27.02.2015 r.

NOTARIUSZ 08.00-15.30

PROKURATOR 12.00-14.00

 Kontakt z Działem pod nr telefonów: 91 3 170 228  603 083 020