Uchwała Zarządu Powiatu nieważna

Beata do gazetyWojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrujący w dniu dzisiejszym (17.04.) skargę Beaty Golisowicz na nieobiektywny tryb konkursu na dyrektora Szkoły „Białej”, uznał skargę za zasadną i tym samym uchwałę nr 488/2013 Zarządu Powiatu w Policach z 23 sierpnia 2013r. – za nieważną. Zdaniem Sądu konkurs był nieobiektywny z uwagi na to, że w komisji konkursowej zasiadały panie Rybakiewicz i Kropidłowska- pierwsza wicestarosta, druga naczelnik wydziału Oświaty  i Kultury.

Stronie przeciwnej, czyli Zarządowi Powiatu przysługuje tryb odwoławczy, jednak dzisiejsza decyzja Sądu przynosi przełom w sprawie. Potwierdziły się wątpliwości wielu obserwatorów co do poprawności przeprowadzonej procedury konkursowej. We wcześniejszych publikacjach zwracaliśmy uwagę na pewien dualizm, jaki miał miejsce podczas wyborów, kiedy to  zwierzchniczka Beaty Golisowicz występowała w roli członka komisji konkursowej, a następnie jako członek zarządu powiatu wynik konkursu uchwałą zatwierdzała.