Urząd Gminy w Dobrej szuka pracownika

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw administrowania obiektami komunalnymi
w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Dobra

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie:
www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce nabór – rok 2021.
Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny 16.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

Wójt
Gminy Dobra