Utrudnienia w ruchu

 Droga Szczecin – Stobno_informacja i szkic sytuacyjany

          W związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno„, ze względu na konieczność przeprowadzenia robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wystąpi konieczność odcinkowego, całkowitego zamknięcia dla ruchu poszczególnych odcinków drogi. Zamknięcia jezdni dla ruchu będą dokonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) 5.10.2020 r. – 6.10.2020 r. –  na odcinku od ul. Okulickiego do skrzyżowania w kierunku Rajkowa, w godzinach od 19:00 do 7:00 ;

2) 6.10.2020 r. – 7.10.2020 r. – na odcinku od skrzyżowania w kierunku Rajkowa do ul. Rodzinnej, w godzinach od 19:00 do 7:00 ;

3) 7.10.2020 r. – 8.10.2020 r. – na odcinku od ul. Rodzinnej do ulicy Długiej, w godzinach od 19:00 do 7:00 .

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu niedogodności.