V sesja Rady Powiatu w Policach 27.02.2015r.- bezpośrednia relacja

DSC09522Gośćmi na sesji są: wójt gminy Dobra Teresa Dera oraz komendanci: straży pożarnej i policji. Przewodniczący rady rozpoczął obrady od poinformowania zebranych o śmierci Jerzego Regulskiego- doradcy społecznego Prezydenta RP ds. samorządu, eksperta z zakresu samorządu terytorialnego, senatora I kadencji, Kawalera Orderu Orła Białego. Jerzy Regulski od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. W tym samym roku został senatorem I kadencji z województwa jeleniogórskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego i następnie Unii Demokratycznej. Kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, by następnie, jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, koordynować od 1990 wprowadzanie jej w życie. Pamięć Regulskiego uczczono chwilą ciszy.

Starosta w ustnym uzasadnieniu poinformował, że zarząd nie widzi żadnych podstaw do przeciwstawiania się zaplanowanym przez dyrektora szkoły decyzjom personalnym dotyczącym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza.

Andrzej Zakrzewski- komendant Powiatowy Policji w Policach przedstawił radnym ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu polickiego w roku 2014. A oto kilka informacji statystycznych podanych w prezentacji:
– 132 etaty policjantów w Mierzynie
– 9 policjantów przyjęto do służby
– 1505 wszczętych postępowań przygotowawczych (spadek o 160)
– 1413 stwierdzonych przestępstw (spadek o 1488)
– 69,5%- wykrywalność (spadek)
Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu polickiego:
– 37 wypadków (wzrost o 6)
– 4 zabitych (wzrost o 1)
– 43 rannych (wzrost o 9)
-574 kolizji (wzrost o 154!)

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej natomiast przedstawił sprawozdanie z całorocznej działalności tych służb. W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w 2014 r. przeprowadzono łącznie 84 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach budowlanych, zaewidencjonowano łącznie 654 zdarzeń z udziałem straży. Z ważniejszych zdarzeń, odnotowano min. pożar oprawy oświetleniowej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, pożar budynku gospodarczego i mieszkalnego w Tanowie, szkody powstałe w wyniku występowania zjawisk atmosferycznych, pożar w tartaku w Dobrej oraz pożar dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Wieńkowie.

Ważnymi wydarzeniami w funkcjonowaniu jednostki w 2014r. było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, zakup podnośnika na podwoziu MAN z wyposażeniem, nowa strażnica w Trzebieży i 4 wozy bojowe w gminie Police, otwarcie nowej strażnicy OSP w Dobrej, przekazanie samochodów dla OSP w Policach, przekazanie ciągnika siodłowego marki Jelcz do Muzeum Techniki i Komunikacji- Zajezdni Sztuki w Szczecinie, zakup nowego serwera marki HP o pojemności 2x3TB

  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH:

Anna Rybakiewicz:

wniosek o informację o stanie realizacji porozumienia pomiędzy powiatem a Grupą Azoty w zakresie utworzenia klasy technikum o specjalności technik technologii chemicznej

– stan sprawy skargi na byłego dyrektora ZS (Chmielewska)o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– dlaczego na stronie Zespołu Szkół nie ma informacji o przeprowadzonych kontrolach w 2015r.

– z XII 2014 r.- projekt umowy użyczenia lokalu w Kołbaskowie- jakie zarząd ma plany wobec filii wydziału komunikacji w Kołbaskowie po 31.06.2015r.

– dot. wypowiedzi B. Chmielewskiej na sesji 30.01 15r. w kwestii utworzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego- jaka idea przyświeca idei powołania takiej szkoły w sytuacji gdy w Szczecinie na ul. Hożej taka szkoła istnieje, podać koszty, perspektywy, cele itd.

Zbigniew Kurowski:

-czy powiat policki uczestniczy w finansowaniu gazety „Głos Polic” (dodatek Głosu Szczecińskiego) i ile to kosztuje (odp. Bednarka: artykuł kosztował ok. 1500 zł, przygotowujemy strategie promocyjną)

Tomasz Tokarczyk:

-proszę o uszczegółowienie trybu, w jakim będą prowadzone prace nowo powołanej komisji bezpieczeństwa. Czy jest możliwe, aby radni mogli uczestniczyć w pracach tego zespołu?

Anna Ryl:

– czy w starostwie istnieje program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w jakim zakresie i kiedy odbędą si,e konkursy?

Dominik Brzęcki:

– jak przebiega proces wymiany kart parkingowych? Czy i jak są realizowane wnioski i czy osoby zainteresowane są powiadamiane o konieczności składania nowych wniosków, czy gdzieś istnieje informacja na ten temat?

WNIOSKI:

– Beata Karlińska- zaproszenie na konferencję 16 marca w auli US ul. Krakowska godz. 10-15 podsumowującą projekt „GPS dla rodziny”

– Andrzej Bednarek- czy przyjęta formuła odpowiadania ustnie na niektóre wnioski i zapytania radnych może być przez ogół przyjęta jako obowiązująca

– Magdalena Zagrodzka:

  1. Wniosek o objazdowe posiedzenia obrad sesyjnych
  2. Wniosek o to aby coroczne realizacje zadań powierzać bibliotekom z różnych gmin, nie tylko Policom