W Gminie DOBRA Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Wójt Gminy Dobra informuje, że 7 października 2020r. w godzinach 1500-1700,  przy budynku Urzędu Gminy Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Graniczna 24a, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Dyżur Punktu będzie skoncentrowany na informowaniu o znaczeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra i wyjaśnianiu założeń opracowania w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.