W trosce o bezdomnych w Dobrej

Okres zimowy niesie za sobą szereg niebezpieczeństw, utrudnień głównie w poruszaniu się po drogach. Odrębnym tematem, który w naszej Gminie nie występuje w dużej skali jest problem osób bezdomnych.
Policja i straż gminna na bieżąco reagują na każdy sygnał o osobie bezdomnej, patrolowane są potencjalne miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych najczęściej osoby bezdomne pojawiały się w miejscowości Mierzyn (pustostany przy ul Grafitowa/Nasienna, Osiedle przy Ulicy Grafitowej, Wiatrak). Zdarzały się także pojedyncze przypadki pojawiania się osób bezdomnych w innych miejscowościach.
Straż Gminna prosi o natychmiastowe informowanie w przypadku zauważenia jakiejkolwiek osoby potrzebującej pomocy, także jeśli są to osoby w stanie nietrzeźwym, czy też przebywających w pustostanach, przyczepach, itp. Zgłoszenia przyjmują:
91 311 52 56 – Straż Gminna w Dobrej;
47 78 26 313 – Komisariat Policji w Mierzynie;
800 170 010 lub 696 031 168 – Bezpłatna infolinia  Urzędu Wojewódzkiego;
112 – ogólnopolski numer alarmowy;
603-083-020- całodobowy telefon interwencji kryzysowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach).

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński