Wernisaż poplenerowy „Inspiracje Interpretacje Trzebież 2018”

Plener odbył się w Trzebieży w dniach  04 – 15 września 2018r. Został zorganizowany przez Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Nest Art im.Ewy Dąbrowskiej  i wzięli  w nim udział artyści profesjonalni i artyści pasjonaci z Polski i Niemiec razem 27 osób. Komisarzem pleneru była Iwona Pokora –  prezes stowarzyszenia Nest Art.  Inspiracją do pracy twórczej  był krajobraz trzebieski i Puszcza Wkrzańska. W czasie pleneru powstało ok.  50 obrazów i

3 rzeźby, została także odrestaurowana figura Matki Boskiej z kapliczki stojącej na skraju Puszczy Wkrzańskiej w Trzebieży. Ideą pleneru jest propagowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Chociaż dwunastodniowy pobyt artystów nacechowany był intensywną  pracą twórczą, to jednak znalazł się czas na spotkanie ze światowej sławy kajakarzem, policzaninem – Panem Aleksandrem Dobą, który podzielił się z artystami i zaproszonymi gośćmi opowieściami o swojej ostatniej wyprawie przez Atlantyk. Odbyły się także dwa wieczory filmowe. Jeden z nich poprowadziła Danuta Piotrowska fotografka, podróżniczka  ze Szczecina, która zaprezentowała filmy o Himalajach  i ludziach którzy je zdobywali. Również w czasie pleneru odbył się w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej wernisaż Katarzyny Dadej, artystki z Trzebieży, członkini  Stowarzyszenia Nest Art., a pierwsza wystawa poplenerowa prac odbyła się w  dniu zakończenia pleneru w malowniczym budynku Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu. Tradycyjnie podczas wernisażu poplenerowego w Miejskim Ośrodku Kultury, który zwieńczy tę artystyczną imprezę obok obrazów, grupa ceramików działająca przy Nest Art. im. Ewy Dąbrowskiej  w TOEE w Zalesiu  zaprezentuje swoje ceramiczne dzieła.

Międzynarodowy  Interdyscyplinarny Plener Malarsko Rzeźbiarski  „Inspiracje Interpretacje Trzebież 2018”  jest inicjatywą obywatelską, o zasięgu powiatowym zorganizowaną w ramach zadania publicznego  Programu Społecznik 2018 i jest finansowana ze środków  budżetu województwa zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

 

12 października  2018 (piątek)

godz. 18.00

Galeria OBOK

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Siedlecka 1a

72-010 Police