Wolontariat europejski w MOW Trzebież

Zapraszamy na filmową relację z projektu Wolontariatu Europejskiego, zrealizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Uczestniczyły w nim wolontariuszki z Węgier i Ukrainy. Każda z nich spędziła rok w trzebieskim Ośrodku, poznając język, kulturę oraz zdobywając praktyczne umiejętności w pracy z młodzieżą mająca trudności wychowawcze. Wolontariuszki podczas projektu prowadziły też wiele zajęć dla wychowanków, m.in. naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczne i teatralne, naukę gry na instrumentach.
Więcej o projekcie zrealizowanym w ramach Programu Erasmus+ dowiemy się z filmowego reportażu: