Wspólne patrole

IMG_0562W piątek 30 listopada mundurowi z KPP Police wspólnie z uczniami klas policyjnych z polickiego LO rozpoczęli akcję Znicz. W okolicach cmentarza oraz w centrum Polic zażółciło się od kamizelek i odblasków, które uczniowie rozdawali wraz z funkcjonariuszami. Wszystko w ramach akcji „Znicz” połączonej z programem profilaktycznym Policji „Widocznie – Ekologicznie”. Podczas trwającej od piątku akcji „Znicz” oprócz wielu patroli Policji na ulicach Polic można było zauważyć młody narybek policjantów. Uczniowie I i II klasy o profilu policyjnym z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach pod opieką Jarosława Szurko – nauczyciela zajęć policyjnych wspomagali funkcjonariuszy w działaniach prewencyjnych. Przyszli policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Ogniwa Ruchu Drogowego na głównych ulicach Polic i w rejonie cmentarza rozdawali elementy odblaskowe: kamizelki, nakładki na plecaki, opaski, zawieszki oraz ulotki profilaktyczne. Akcja „Znicz” stała się „Widocznie – Ekologiczna” dzięki Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, która wsparła Policję. Wspólne działania Policji i przyszłych policjantów będą realizowane częściej, tak by w młodych ludziach zaszczepić choć niektóre z elementów tworzących służbę w Policji, a przy okazji wpływać na bezpieczeństwo w regionie.

asp. Małgorzata Litwin KPP Police