XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

flagi.sesja04.03.2014We wtorek 4 marca 2014 roku odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Policach. Tego dnia, na masztach przed Urzędem Miejskim, gdzie obradują radni,  obok flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Gminy Police podniesiona została także flaga Ukrainy, opatrzona kirem. Sesja zaczęła się od oddania czci ofiarom starć na Majdanie w Kijowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Witold Król, wygłosił krótkie przemówienie, nawiązując do solidarności Polaków z narodem Ukraińskim i – w szczególności – Gminy Police z partnerskim miastem Nowy Rozdół w obwodzie lwowskim. Nawiązał też do rosyjskiej interwencji  po obaleniu starego i wyborze nowego, ukraińskiego rządu.
„Kiedy nowy rząd zaczął podejmować kroki w celu odbudowy państwa – mówił Witold Król –  Rosja, która jak za czasów rozbiorów, jak w latach dwudziestych w stosunku do odrodzonej II Rzeczypospolitej, jak w 1939 roku ramię w ramię z faszystowskimi Niemcami dokonała rozbioru Polski, teraz postanowiła bronić rosyjskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, chociaż – podobnie jak wcześniej Polacy, tak i dziś Ukraińcy tej mniejszości nie zagrażają.” Na koniec Przewodniczący dodał: „W bólu łączymy się z naszymi przyjaciółmi z bratniego Nowego Rozdołu”  – i poprosił wszystkich o powstanie oraz minutę ciszy.
Tego dnia radni minutą ciszy uczcili także pamięć zmarłego przed kilku dniami Gerharda Scherera – dyrektora Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz. „Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Gerharda Scherera – dyrektora Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Locknitz, przyjaciela Polski, a w szczególnym wymiarze polickiej młodzieży – mówił Przewodniczący Król. – To druga w ciągu ostatnich miesięcy (po śmierci Rainera Dambacha – burmistrza Pasewalku) ciężka strata dla współpracy między naszymi narodami.”
Po uroczystej części obrad, radni przystąpili do pracy. Przyjęli protokół z poprzedniej sesji i wysłuchali sprawozdania burmistrza Polic, Władysława Diakuna,  a następnie  podjęli   uchwały:
•    w sprawie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.
•    w sprawie realizacji w 2014 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.
•    w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej ,,Program aktywności lokalnej dla Gminy Police na lata 2014-2020″
•    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
•    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Police na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
•    w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki
•    w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police w latach 2014-2032.
•    w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014r.”
•    w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2014
•    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024
Materiały, dotyczące prac Rady Miejskiej w Policach, dostępne są na: www.bip.police.pl . Relacja z sesji w TV Police – w środę, 5 marca.