Zbieramy podpisy

pod ogólnopolskim obywatelskim projektem ustawy oświatowej
Projekt zakłada, że:

 1. Rodzice będą decydować o tym czy dziecko pójdzie do szkoły jako 6latek czy 7latek.
 2. Edukacja przedszkolna będzie prawem dziecka
  i obowiązkiem państwa a nie odwrotnie.
 3. Rodzice będą mieli realny wpływ na program nauczania.
 4. Podręczniki będą wybierać rodzice i nauczyciele a nie rząd.
 5. Na wniosek rodziców przywrócone zostaną zajęcia dodatkowe
  w przedszkolach.
 6. Podniesione zostaną standardy min. transportu do szkoły
  Miejsce zbierania podpisów w Policach:TĘCZOLANDIA

  Polilogo teczace, Wyszyńskiego 65 a