W Grzepnicy powstanie przystanek autobusowy i przejście dla pieszych

Przy osiedlu Ostoja w Grzepnicy powstanie przystanek autobusowy i przejście dla pieszych. Przesunięty zostanie także znak D-42 „obszar zabudowany” Podczas XLV sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 19 września, radni przyjęli uchwałę, która dotyczy przekazania działki gminnej nr 144/1 obręb Grzepnica na majątek Skarbu Państwa – Powiatu Polickiego. Działka znajduje się przy drodze powiatowej Dobra – Grzepnica, w sąsiedztwie nowego osiedla Ostoja. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami między Gminą Dobra a Powiatem Polickim, starostwo zobowiązało się, że podejmie działania w celu opracowania dokumentacji projektowej obejmującej budowę peronu autobusowego w rejonie osiedla Ostoja, zmiany stałej organizacji ruchu poprzez przesunięcie znaku D-42 oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych. W czerwcu Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra pozytywnie zaopiniowała wniosek o przekazanie działki na majątek Powiatu Polickiego.
Czytaj dalej

Zbiornik retencyjny przy ulicy Kolorowej w Mierzynie

Kończą się prace przy budowie zbiornika retencyjnego przy ulicy Kolorowej w Mierzynie. Jest to kolejna inwestycja, która ma zabezpieczyć miejscowość przed podtopieniami. Gmina Dobra otrzymała na tę inwestycję prawie 5 mln zł dofinansowania. Prace nad budową zbiornika wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowej i Mierzyńskiej w Mierzynie rozpoczęły się w połowie 2022 roku. Inwestycja obejmowała m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowę rurociągu tłocznego z przepompownią wód deszczowych, budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 9,68 mln złotych. Kończy się też budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Spółdzielców w Mierzynie. Inwestycja zakładała m.in. rozbiórkę starych elementów oczyszczalni, budowę odcinka kanalizacji deszczowa, przebudowę kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej, budowę zbiornika retencyjnego wraz z ogrodzeniem oraz drogę dojazdową do zbiornika. Koszt inwestycji to ponad 15,57 mln złotych.
Czytaj dalej

Kulturalna oferta dla seniorów z Dobrej

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przygotowało dla seniorów atrakcyjną ofertę: 15 września, godz. 15:00 – zwiedzanie Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 22 września, godz. 12:00 – wizyta w Muzeum Szczecin w PRL 10 października, godz. 18:00 – koncert „Szczecińskiej Trzynastki”, Dom Kultury 13 muz. Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne pod nr tel. 91 424 19 68 lub w klubie w Bezrzeczu.
Czytaj dalej