STANOWISKO KLUBU RADNYCH WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ GRYF XXI I RADNYCH PiS

 

 

bilde

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw co do sposobu potraktowania Pani Beaty Golisowicz  wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Wielokrotnie wyrażaliśmy poparcie dla Jej działań, podziwialiśmy oddanie młodzieży, zapał w dbaniu o mienie powiatowe, stale podnoszony poziom w kierowaniu placówką, czy też w końcu sukcesy jakie odnosiła. Potwierdzały to wyniki kontroli Kuratorium Oświaty.

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwowaliśmy działania Zarządu Powiatu dotyczące osoby Pani Dyrektor. Z niezrozumiałym zapałem Zarząd Powiatu doprowadzał do sytuacji, w których zmuszeni byliśmy zwoływać specjalne Sesje Rady Powiatu aby uzyskać informacje co do intencji organu wykonawczego Powiatu.

Byliśmy przekonani, że za tak sumienną i oddaną a w dodatku pełną sukcesów pracę spotka Panią Dyrektor Beatę Golisowicz nagroda. Dobrą jej  formą byłoby np. powierzenie stanowiska na kolejną kadencję. Tak Zarząd Powiatu potrafił postąpić w przypadku innych kierujących placówkami oświatowymi w powiecie.

Stoimy na stanowisku, że to nie tylko kolejny błąd Zarządu ale zaplanowane działania, których sensu trudno dociec.

Jedno jest pewne, jedyna ponadgimnazjalna szkoła publiczna w powiecie była bardzo dobrze zarządzana.

Należy również zaznaczyć, że decyzje Zarządu zapadają w przededniu rozliczania dotacji z Unii Europejskiej oraz Rządu R.P. na budowę hali sportowej. Brak osoby dotychczas kierującej tym projektem może skutkować poważnymi reperkusjami, z finansowymi włącznie.

Negatywnie oceniamy postępowanie Zarządu Powiatu, z przykrością zauważając brak jakiejkolwiek reakcji radnych Platformy Obywatelskiej R.P. popierających jego działania.

 

Police 28.08.2013

Przewodniczący Klubu

Cezary Arciszewski