Konferencja na Batorego

Stanowisko burmistrza Polic ws uchodźców

S2860003   W związku z docierającymi do mnie sygnałami o zaniepokojeniu mieszkańców w sprawie uchodźców informuję, że nie przewidujemy przyjęcia do gminy Police migrantów z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu i krajów afrykańskich. W tej sprawie z zapytaniem o nasze możliwości lokalowe, zwrócił się do mnie we wrześniu br. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Udzieliłem odpowiedzi następującej treści: „obecnie Gmina Police nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkaniowymi. Brakuje nam ich nawet dla naszych

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC W SPRAWIE STRAŻY MIEJSKIEJ w rozszerzeniu CZYTAJ WIĘCEJ

mieszkańców, oczekujących w kolejce od kilkunastu lat. Pragnę podkreślić, iż w minionym okresie Gmina Police zaprosiła do zamieszkania kilkunastu Polaków z Kazachstanu, co wyczerpało nasz potencjał w tym zakresie.”

Wyrażam słowa współczucia i solidarności wobec uchodźców, którzy z ogromnym poświęceniem dotarli do Europy uciekając przed wojną w ich kraju, by ratować życie swoich dzieci. Trudno przejść obojętnie wobec tego problemu, zachowując fundamentalne wartości zachodniej cywilizacji. Jednocześnie tragedia Paryża z dnia 13 listopada 2015 roku i inne akty terroru nakazują zachowanie najwyższej ostrożności i staranności w ocenie sytuacji.

To zadanie dla najwyższych szczebli władzy, a nie dla samorządów. Nasza rola to troska o jak najlepsze warunki życia mieszkańców gminy. Zalicza się do tego także kwestia bezpieczeństwa. Ponadto do Gminy Police zwracają sie dziesiątki Polaków z Kazachstanu, którzy proszą o repatriację. O ile mielibyśmy możliwości lokalowe – w pierwszej kolejności gotowi bylibyśmy przyjąć do naszej polickiej społeczności rodaków, marzących o powrocie do Ojczyzny.

 

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC W SPRAWIE STRAŻY MIEJSKIEJ

 

Szanowni Państwo.

Niedawno w Policach została podjęta inicjatywa zmierzająca do likwidacji Straży Miejskiej. Oświadczam, że jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że Straż Miejska w Policach jest potrzebna. Spełnia bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest uzupełnieniem działań policyjnych w zakresie prewencji. Dba także o przestrzeganie przepisów porządkowych w gminie. Impulsem do likwidacji straży miejskich w wielu polskich gminach jest odebranie strażnikom uprawnień do korzystania z fotoradarów. Straż Miejska w Policach istnieje od 1992 roku i nigdy fotoradarów nie używała. Taka była moja decyzja. Nie uznaję karania kierowców mandatami, żeby zasilić budżet gminy. Funkcjonariuszy Straży Miejskiej mamy w Policach 13. Od 1999 roku kieruje nimi Ryszard Szremski, który podniósł poziom profesjonalizmu tej służby. Strażnicy podejmują setki interwencji miesięcznie, a ponadto edukują mieszkańców w zakresie ich bezpieczeństwa. Nikt inny nie zrobi tego lepiej. Należą im się słowa uznania i wdzięczności.