Ogłoszenie burmistrza Polic

domZASADY ZASIEDLENIA MIESZKANIA w BUDYNU KOMUNALNYM przy ul. Bankowej 5B/11 w Policach

z dnia 28 maja 2015 r.

  Burmistrz Polic informuje, że w nowym budynku przy ul. Bankowej 5, 5A, 5B
w Policach pozostało jeszcze do zasiedlenia na zasadzie zamiany jedno mieszkanie dwupokojowe położone na poddaszu o powierzchni 47,47 m2.

O zamianę ww. mieszkania mogą czynić starania najemcy mieszkań komunalnych znajdujących się w zasobie lokalowym Gminy Police, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 1. posiadają umowę najmu do zajmowanego mieszkania komunalnego także lokalu mieszkalnego niesamodzielnego (z używalnością pomieszczeń wspólnych),
 2. rozliczają się na bieżąco z opłat za lokal, a mieszkanie nie ma obciążeń prawnych,
 3. uzyskują dochód, który pozwoli na samodzielne utrzymanie mieszkania nowego, droższego, tj. dochód brutto (dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe) z 3 ostatnich miesięcy na jednego członka rodziny:
 • w gospodarstwach wieloosobowych wynosi minimum 125% najniższej emerytury, tj. 1 100 zł,
 • w gospodarstwach jednoosobowych wynosi minimum 175% najniższej emerytury, 1 540 zł

 

 

PRZEWIDYWANE WARUNKI FINANSOWE

 

Przykład I – osoba samotna

 

– mieszkanie dwupokojowe o powierzchni użytkowej                        –   47,47 m2

– kaucja mieszkaniowa wpłacona przed zasiedleniem                                  – 2 900 zł

– miesięczna wysokość opłat (bez opłat za energię elektr., gaz)       ok. 477,51 zł

 

Przykład II – rodzina 2 osobowa

– mieszkanie dwupokojowe o powierzchni użytkowej                        –  47,47 m2

– kaucja mieszkaniowa wpłacona przed zasiedleniem                                  – 2 900 zł

– miesięczna wysokość opłat (bez opłat za energię elektr., gaz)       ok.  558,65 zł

 

Przykład III – rodzina 3 osobowa

– mieszkanie dwupokojowe o powierzchni użytkowej                        –   47,47 m2

– kaucja mieszkaniowa wpłacona przed zasiedleniem                                  – 2 900 zł

– miesięczna wysokość opłat (bez opłat za energię elektr., gaz)       ok.  639,79 zł

 

 

WARUNKIEM UZYSKANIA LOKALU W NOWYM BUDYNKU JEST
ODDANIE DO DYSPOZYCJI GMINY DOTYCHCZASOWEGO  MIESZKANIA ODNOWIONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO PONOWNEGO  ZASIEDLENIA.

 

 

CELEM PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA JEST:

 

 1. zasiedlenie mieszkania przez najemców będących w stanie ponieść pełne koszty ich utrzymania,
 2. odzyskanie przez gminę mieszkania tańszego i przydzielenia go osobie/rodzinie
  o niskich dochodach, ubiegającej się o mieszkanie komunalne oraz mieszkańcom
  budynków przeznaczonych do rozbiórki.

 

Podanie o zamianę mieszkania na ww. zasadach należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach ul. St. Batorego 3, pok. 3 „c” (parter) do dnia
15 czerwca 2015 r.

Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód osoby/rodziny za ostatnie 3 pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia deklaracji.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 202 (II p.),
tel. (091) 43-11-877.

 

W dniu 10 czerwca 2015 r. w godzinach od 1400-1530 będzie możliwość obejrzenia proponowanego do zamiany mieszkania przy
ul. Bankowej 5B/11 w Policach.