POLICE I PENKUN – 10 LAT WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

g3 10lat burmistrz ksiegaGimnazjum nr 3 w Policach i Regionale Schule w Penkun obchodzą w tym roku dziesięciolecie współpracy. Uroczystości z tej okazji odbyły się 26 marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Udział wzięli w nich przedstawiciele braci uczniowskiej i kadry pedagogicznej obu szkół, dyrektorzy oraz przedstawiciele władz samorządowych obu gmin, kuratorium oświaty i Euroregionu Pomerania. Były okolicznościowe przemówienia i występy estradowe uczniów. Było też wspólne zdjęcie, był tort i księga pamiątkowa, w której uczestnicy spotkania dokonywali wpisów. Ale przede wszystkim – była serdeczna, radosna atmosfera, która od dziesięciu lat towarzyszy wspólnym, polsko-niemieckim projektom.

Porozumienie o współpracy podpisali 17 marca 2004 roku ówcześni dyrektorzy: Ewa Dymitrowska – Gimnazjum nr 3 w Policach i Roland Ganske – Regionale Schule w Penkun. To był czas tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Atmosfera sprzyjała nawiązywaniu kontaktów z zagranicznym sąsiadem, ale też było wówczas wiele niepewności. Nie można było przewidzieć, jak w praktyce będą się rozwijać polsko-niemieckie relacje. Okazało się, że pierwsze, małe kroki zamieniły się w kroki milowe i teraz – partnerstwo szkół w Policach i w Penkun to niemal codzienne zadania, polegające na zdobywaniu wiedzy o sąsiednim kraju i szukaniu dróg do przyjacielskich kontaktów z zagranicznymi rówieśnikami, a to wszystko – by żyć w zgodzie i przyjaźni.

Szkoły mogą realizować wspólne przedsięwzięcia między innymi dzięki wsparciu z Euroregionu Pomerania. Jego przedstawicielka, Iwona Kowalczyk, podkreśliła wyjątkową jakość tej współpracy, której najlepszym dowodem jest fakt, że jest ona utrzymywana i rozwijana już od dziesięciu lat. Burmistrz Polic Władysław Diakun i zastępca burmistrza Penkun Berndt Netzl zwrócili uwagę zwłaszcza na aspekt roli tej współpracy w budowaniu przyjacielskich relacji po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Artur Zagórki – dyrektor Gimnazjum nr 3 w Policach i Roland Ganske – dyrektor Regionale Schule w Penkun, złożyli podziękowania wszystkim, którzy się do sukcesu przyczynili. A o tym, co się działo w tym dziesięcioleciu, opowiada wystawa fotograficzna , zorganizowana w holu MOK. Polickie Gimnazjum nr 3, które zorganizowało uroczystości, wydało też specjalny, rocznicowy folder.g3 10lat tortg3 10lat gitarzysci