Policja z wizytą w szkole podstawowej

policja

    Z uwagi na wszechobecność Internetu w życiu każdego człowieka, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Policach spotkają się z najmłodszymi odbiorcami mediów elektronicznych..  Wczoraj rozmowę na ten temat, na zaproszenie wychowawczyni – Pani Danuty Kozub, przeprowadzono  z uczniami klasy IVd Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa związanego z używaniem Internetu i telefonów komórkowych. Policjant szczególną uwagę zwrócił dzieciom na fakt, że prócz zalet korzystania z mediów elektronicznych, wiążą się z nimi również zagrożenia. Podjęto temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości i konsekwencji dla ofiary oraz odpowiedzialności sprawcy. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie. Poznały zasady bezpiecznego surfowania po Internecie, usłyszały o tym jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w Sieci i czego nie robić by nie paść ofiarą cyberprzestępcy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci. Pogadanka miała charakter aktywny, a uczniowie bardzochętnie włączali się do dyskusji.