Porozumienie pomiędzy PCPR a Collegium Balticum

W czwartek (28 marca) podpisane zostało porozumienie między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a Collegium Balticum – Akademią Nauk Stosowanych.

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beatę Karlińską i Rektor Uczelni dr Małgorzatę Hermanowicz.

W ramach porozumienia PCPR w Policach nawiązał z uczelnią współpracę w zakresie praktyk, dydaktyki, nauki i badań. Chodzi m.in. o:
– konsultowanie programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Collegium Balticum,
– przyjmowanie studentów na praktyki zawodowe i staże,
– organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, jak również wizyt studyjnych i zajęć warsztatowych,
– uzgadniania tematów prac dyplomowych i wspólnych prac badawczych.