Sesja Rady Miejskiej Polic

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo

przedkładam sprawozdanie z działalności

Burmistrza Polic

za okres od 31 października do 28 listopada 2023r.

 

 1. 2 listopada odbyło się coroczne spotkanie modlitewne przy brzozowym krzyżu na placu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”.

Wraz z przedstawicielami Samorządu Gminnego jak i Powiatowego, pocztów sztandarowych, przedstawicielami Solidarności oraz mieszkańcami Polic wziąłem udział we wspólnej modlitwie. W celu upamiętnienia ofiar niemieckich obozów wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze.

 

 

 

 1. 21 listopada w całym kraju obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji 10 listopada na zaproszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Pani Marty Tokarski uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami pomocy społecznej, na którym złożyłem podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 11 listopada obchodziliśmy bardzo ważny dzień dla naszego kraju. Aby upamiętnić odzyskanie niepodległości przez Polskę, na terenie Gminy Police odbyło się kilka wydarzeń.

Od wczesnych godzin porannych na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbywał się III Bieg Niepodległości organizowany przez Fundację Aktywne Police. W jego trakcie uczestnicy biegu, zaproszeni goście,  moja skromna osoba wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim, radnymi Rady Miejskiej w Policach wraz z mieszkańcami odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach, Radnymi Rady Miejskiej w Policach oraz Samorządu Powiatowego i Prezesem Spółki Trans-Net złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Solidarności w Policach. Wzięliśmy również udział we mszy świętej w intencji ojczyzny organizowanej w parafii pw.                         św. Kazimierza w Policach.

Zwieńczeniem obchodów 11 listopada był Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny oraz koncert „Ułani, ułani”. Oba wydarzenia z uwagi na trwający remont w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyły się w Hotelu Dobosz.

Wraz ze Starostą Polickim Andrzejem Bednarkiem, przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Anną Ryl oraz radną Rady Miejskiej w Policach Ewą Ignaczak odśpiewaliśmy wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością pieśń „My Pierwsza Brygada”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 12 listopada w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się koncert Grażyny Brodzińskiej z okazji Dnia Seniora.

Organizatorem wydarzenia był Powiat Policki. Podczas wydarzenia do seniorów przemawiali starosta policki Andrzej Bednarek oraz przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Wspólnie z przedstawicielami wszystkich samorządów Powiatu Polickiego wziąłem udział w koncercie. Zabrałem głos w imieniu samorządowców Powiatu Polickiego, podkreślając znaczenie seniorów w życiu codziennym.

 

 

 

 

 

 

 1. 12 listopada w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach uczestniczyłem w zawodach upamiętniających byłego działacza i jednego z założycieli sekcji podnoszenia ciężarów w Policach Tadeusza Iwańca.

AKS Promień Police zwyciężył w XXXIII memoriale im. Tadeusza Iwańca i jako jedyna drużyna uzyskała ponad 1000 pkt sinclair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 16 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina”. Przypomnę tylko, że Wykonawca wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, a w zakres przedsięwzięcia wchodzi zarówno zaprojektowanie jak i realizacja robót budowlanych. Cena umowna realizacji przedsięwzięcia to 116 492 685 zł, a termin realizacji to 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację przedsięwzięcia Gminie Police przyznano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

 

 1. Informuję, że na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku na realizowanych przez Gminę Police przystankach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Przystanek Police Piłsudskiego i Przystanek Stacja Police) są i będą realizowane roboty drogowe związane z ułożeniem wierzchniej warstwy drogi – wiązać się z tym będą znaczne utrudnienia dla kierowców – za co w imieniu Wykonawców bardzo przepraszam i proszę o wyrozumiałość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. We wrześniu Gmina Police podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji i Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące opracowywania, testowania, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku testów, pilotażowym wdrożeniu Platformy ePłatności.

16 listopada podpisałem umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na finansowanie integracji systemu teleinformatycznego urzędu w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych. Kwota otrzymanej dotacji to 230.400 zł.

Celem porozumienia oraz zawartej umowy jest integracja systemu wykorzystywanego przez Urząd Miejski w Policach z aplikacją mObywatel 2.0, dzięki której mieszkańcy Gminy Police będą mogli w prosty sposób opłacić podatek od nieruchomości.

 

 

 1. 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w państwowym rejestrze. Ma to zapobiegać braniu kredytów na cudze dane, ale też innym rodzajom przestępstw i wyłudzeń. Instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Obowiązek ten jednak będzie wprowadzony w życie od 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu można zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r. Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej. Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach w pokoju nr 5.

 

 

 

 1. 19 listopada obchodzony jest Dzień Żałoby Narodowej w mieście Pasewalk. Jest to dzień, który upamiętnia ofiary wojen i przemocy totalitarnej wszystkich narodów, a także żołnierzy, którzy stracili życie na misjach zagranicznych.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta partnerskiego Pasewalk uczetniczyłem we wspólnych obchodach tego wydarzenia. Na cmentarzu w Pasewalku w asyście wojska bractwa kurkowego oraz przedstawicieli samorządu odbyła się msza za poległych wszystkich narodów. Dzień wcześniej uczestniczyłem w obchodach tegoż wydarzenia na cmentarzu wojennym w Glinnej.

 

 

 

 

 

 

 1. 20 listopada zakończył się kolejny etap VIII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, polegający na możliwości złożenia wniosku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 wniosków.

Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna złożonych wniosków przez zespół do tego powołany.

O wynikach pracy zespołu dowiedzą się Państwo po                15 grudnia i poznają listę wniosków, które zostały wybrane do głosowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 20 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach otrzymał z rąk Wojewody wyróżnienia za budowę systemu wsparcia i pomocy dla osób potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 21 listopada otrzymałem informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii o nowym Rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń między innymi na terenie powiatu polickiego. Zgodnie z tym rozporządzeniem odwołuje się strefy objęte ograniczeniami oraz zakazy i nakazy obowiązujące w każdej ze stref, które wynikały z wystąpienia wirusa u świń w gospodarstwach w Przęsocinie.

Tablice, które zostały umieszczone przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich informujące o strefach zagrożenia chorobą wirusową ASF zostaną usunięte.

 

 

 

 

 

 

 1. W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Kozakiewicza z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 Jasienica w Policach, w dniu 16 listopada na posiedzeniu członków rady osiedla dokonano wyboru nowej przewodniczącej, którą została Pani Elżbieta Stefan. Serdecznie gratuluję i życzę owocnej współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 23 listopada została podpisana umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na obsługę bankową Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027.

W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Łączna cena ryczałtowa za 4 lata obsługi bankowej wynosi 480.000 zł, w tym ceny ryczałtowe za 4 lata obsługi bankowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynoszą 0 zł.

Współczynnik oprocentowania środków na rachunkach bankowych wynosić będzie 0,1.

W przypadku korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, marża bankowa wynosić będzie 1,5%.

 

 

 

 1. Uprzejmie informuję, że 5 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach przy                Stefana Batorego 3, odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W celu utrzymania gotowości bojowej Gmina Police zapewniła wkład własny na zakupy na potrzeby jednostek OSP z terenu naszej Gminy.

Dla OSP Tanowo przekazano kwotę 2.837 zł na realizację zakupu 6 sztuk hełmów strażackich. Koszt całkowity zadania to 8 712 zł.

Dla OSP Trzebież przekazano kwotę blisko 5.000 zł na realizację zakupu między innymi manekina pływającego do szkolenia z ratownictwa wodnego, pasów transportowych, bloczków ratowniczych, aparatów powietrznych i sygnalizatora bezruchu. Koszt całkowity zadania to ponad 35.000 zł.

W najbliższych tygodniach planowane są kolejne dofinansowania zakupów dla OSP.

 

 

 

 1. Gmina Police przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego naboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2024 rok. Dopłata (tak jak w roku poprzednim) wynosi 3 złote do jednego wozokilometra. Ogłoszenie o wynikach naboru nastąpi do 30 listopada br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gmina Police przygotowuje się do emisji obligacji komunalnych na kwotę 15 milionów złotych. Podczas sesji nadzwyczajnej 17 listopada większość radnych Rady Miejskiej w Policach wyraziła na to zgodę.

Mój zastępca Jakub Pisański – podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miejskim w Policach – przypomniał, że Gmina Police jest w trakcie realizacji dwóch inwestycji drogowych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej na terenie Polic na łączną kwotę             45 milionów złotych.

Gmina Police zobligowana jest do uregulowania wszystkich faktur związanych z realizowanymi inwestycjami do końca bieżące roku. W innym przypadku nie otrzyma dofinansowania w kwocie 15 milionów 414 tysięcy złotych, które spłyną dopiero na przełomie marca lub kwietnia przyszłego roku. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach Aneta Kuśnierz podkreśliła, że Gminie Police udało się w bieżącym roku zwiększyć poziom dofinansowania z 12 do 30 milionów złotych. Emisja obligacji komunalnych krótkotrwałych pozwoli na zapłacenie niezbędnych faktur, przy jednoczesnej ich spłacie w momencie uzyskania środków unijnych. Zastępca Burmistrza Polic Jakub Pisański przyznał, że w sytuacji, w jakiej znalazła się Gmina Police, są również pozostałe samorządy, które biorą udział w potężnym projekcie, jakim jest Szczecińska Kolej Metropolitarna.