Sprawozdanie burmistrza Police

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo

przedkładam sprawozdanie z działalności

Burmistrza Polic

za okres od  28 listopada do 19 grudnia 2023r.

 

 1. 30 listopada  razem ze Skarbnikiem Gminy Police Panem Januszem Zagórskim podpisałem umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim  Panem Tomaszem Wójcikiem na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania rocznego pn.: „Budowa nowej drogi łączącej przystanki SKM. Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu w Policach”. Dofinansowanie opiewa na kwotę 5 075 000zł.

 

 

 

 

 1. 3 grudnia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej w Policach odbył się największy w regionie „Bieg Mikołajkowy”. W wydarzeniu udział wzięło około 500 dzieci i około 1.000 dorosłych zawodniczek i zawodników zarówno z terenu gminy Police, Powiatu Polickiego, jak i całego kraju. Po wydarzeniu wręczałem medale uczestnikom. Jestem dumny, że bieg ten odbywa się w naszym mieście i cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Dziękuję bardzo Panu Zbigniewowi Pokrzywińskiemu za profesjonalną organizację tego wydarzenia.

W tym dniu wziąłem również udział w zawodach Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie to wsparła Gmina Police. Dziękuję organizatorom Energy Gold Team za profesjonalną organizację tej imprezy.

 

 

 

 

 1. 5 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej 8 w Policach przy ul. Tanowskiej odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora tej szkoły. W zawodach wzięło udział osiem zespołów z Polic, Kołobrzegu oraz
 2. 5 grudnia odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania była ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6 grudnia na deptaku im. Ryszarda Tokarczyka w Policach odbyło się wydarzenie „Mikołajkowe” skierowane do dzieci, podczas którego zapalono światełka na choince miejskiej. Każde dziecko otrzymało bombkę, którą zawiesiło na choince, słodki poczęstunek oraz gadżety w postaci świątecznych odblasków. Wydarzeniu towarzyszył klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękuję bardzo wszystkim dzieciom i rodzicom za tak liczne przybycie. Dziękuję Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej za zorganizowanie wydarzenia oraz pracownikom firmy Trans-Net z Prezesem Adamem Pacholikiem na czele za nieocenioną pomoc.

 

 

 

 

 

 

 1. 7 grudnia został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek określonych numerami 523/7 i 523/8, położonych w Trzebieży przy ulicy Brzozowej. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Cena wywoławcza wynosiła 98 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 99 000,00 zł netto (121 770,00 zł brutto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7 grudnia został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek określonych numerami 1103/3 i 1103/12, położonych w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej. Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W wyniku przetargu ustalono nabywcę obu działek:
 2. a) działka nr 1103/3 (pow. 1185 m2 ) – cena wywoławcza wynosiła 110 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 166 000,00 zł netto (204 180,00 zł brutto),
 3. b) działka nr 1103/12 (pow. 749 m2 ) – cena wywoławcza wynosiła 75 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 132 000,00 zł netto (162 360,00 zł brutto).

 

 

 

 

 

 

 1. 8 grudnia został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 314/99 o powierzchni 1,7014 ha, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1, cena wywoławcza wynosiła 2 900 000 zł brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie wpłacił wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 8 grudnia w Trzeszczynie przy ul. Akacjowej wybuchł pożar w pomieszczeniach warsztatowo – gospodarczych. Ugaszenie pożaru było trudne ze względu na dużą ilość znajdujących się tam materiałów łatwopalnych. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna przyczyny pojawienia się ognia nie zostały ustalone. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Chciałbym serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie wszystkim zastępom  i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej,  które brały udział w tej akcji.

 

 

 

 

 

 

 1. 11 grudnia został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z obrębu ewidencyjnego numer 8-Police, położonych w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Hugona Kołłątaja, oznaczonych numerami działek: 280/100 i 280/101. W przetargu ustalono nabywców wszystkich nieruchomości. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 2. a) działka nr 280/100 (pow. 456 m2 ) – cena wywoławcza wynosiła 105 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 106 500,00 zł netto (130 995,00 zł brutto);
 3. b) działka nr 280/101 (pow. 468 m2 ) – cena wywoławcza wynosiła 108 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 121 500,00 zł netto (149 445,00 zł brutto).

 

 

 

 

 1. 11 grudnia w Urzędzie Miejskim w Policach wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Panem Andrzejem Rogowskim, Wiceprzewodniczą Rady Miejskiej Panią Iloną Bednarek oraz Przewodniczą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panią Ewą Ignaczak wręczyliśmy stypendia i nagrody dla 9 osób za wybitne osiągnięcia sportowe. Wszystkim nagrodzonym  serdecznie gratuluję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 12 grudnia otrzymałem Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2023 z dnia 8 grudnia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin. Ustanowiono obszar objęty ograniczeniami strefy zapowietrzonej i zagrożonej. Do obszaru zagrożonego w powiecie polickim w gminie Police uznano teren: Polickie Łąki, Mnisi Ostrów i część wyspy Skolwiński Ostrów. Teren ten został oznaczony tablicami informacyjnymi przez pracowników Straży Miejskiej w Policach, za co serdecznie dziękuję.

 

 

 

 

 

 

 1. 13 grudnia została uruchomiona integracja systemu informatycznego wykorzystywanego przez Urząd Miejski w Policach z platformą ePłatności. Dzięki temu połączeniu policzanie, którzy mają obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, mogą skorzystać z usługi internetowej w aplikacji oraz portalu mObywatel. Usługa umożliwia dostęp do informacji o kwocie, terminie płatności oraz umożliwia opłatę przy pomocy BLIKa bieżących należności z tytułu podatku od nieruchomości. Gmina Police jest, jak do tej pory, jedną z ok. 30 gmin w Polsce, która wdrożyła lub wdraża tę funkcjonalność. Wdrożenie obsługi aplikacji mObywatel 2.0 możliwe jest dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 

 

 

 

 1. 15 grudnia zespół opiniujący ogłosił listę projektów, które zostały wybrane do głosowania w VIII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Z 19 projektów złożonych w wyznaczonym terminie pod głosowanie zakwalifikowało się 14.

Podział projektów w tym roku rozłożył się równo bo 7 projektów dotyczy terenu miasta i 7 projektów dotyczy terenów sołeckich. Autorzy mogą już promować swoje projekty i zachęcać mieszkańców do głosowania, które odbędzie się od 8 do 22 stycznia 2024 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 17 grudnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach wziąłem udział wspólnie z Panem Andrzejem Rogowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach w turnieju o puchar Burmistrza Polic w podnoszeniu ciężarów. Organizatorem był AKS Promień Police.

W tym dniu wziąłem również udział w obchodach                 53. rocznicy Rewolty Grudniowej w Szczecinie. Uczestniczyłem w mszy św. w intencji ofiar oraz wspólnie z Panem Adamem Pacholikiem Prezesem Spółki TRANS-NET S.A.  złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem Pamięci Poległych pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

 

 

 

 

 

 

 1. 18 grudnia w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych w Tanowie i Tatyni odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków zakupionych w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości. W przekazaniu sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków udział wzięli: z ramienia Gminy Police Zastępca Burmistrza Pan Maciej Greinert wraz z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Panią Katarzyną Szkaplewicz-Dobą, z ramienia OSP Tanowo: Prezes Pan Marian Siwiela oraz ze strony OSP Tatynia: Prezes Pan Mariusz Kraszewski i Naczelnik Pan Łukasz Ługowski.

W ramach otrzymanych środków zakupiono:

– dla jednostki OSP Tanowo: 4 komplety ubrań specjalnych oraz 5 par butów strażackich,

– dla jednostki OSP Tatynia: 10 kompletów ubrań specjalnych, 10 par butów specjalnych strażackich skórzanych, 4 sztuki hełmów strażackich, wentylator oddymiający, kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, pilarkę spalinową, radiotelefon przenośny.

Łączna wartość przekazanego sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków wyniosła 91 980 zł. Gmina Police otrzymała dofinansowanie w wysokości 90.000 zł zapewniając wkład własny wynoszący 1 980 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu oraz mieszkańcom Gminy Police życzyć zdrowia, szczęścia i dużo spokoju na ten czas. Niech te święta będą pełne ciepła i miłej atmosfery. W nowym 2024 roku życzę wszystkim szczęścia i wszelkiej pomyślności.