W sprawie oświadcznia PiS

W oświadczeniu polickiego PiS znalazł się niżej przytoczony fragment, który wymaga kilku słów wyjaśnienia i komentarza.

„Należy przypomnieć, że w roku 1998 to nikt inny jak sam Władysław Diakun (jako ówczesny wiceburmistrz) podjął decyzję o starcie w wyborach samorządowych tworząc konkurencyjny dla swojego „szefa” Komitet Wyborczy Akcji Wyborczej Solidarność. Urzędujący wówczas burmistrz Stanisław Szymaszek nie wyciągnął wobec swojego zastępcy, czyli Władysława Diakuna, żadnych konsekwencji.

Problem polega na tym, że przytoczony fragment nie zawiera informacji o tym, że w roku 1998 burmistrz był wybierany przez radę miejską, a nie w wyborach powszechnych i z tego powodu nikt nie tworzył komitetu wyborczego burmistrza.

„Tworząc komitet wyborczy AWS”-  Władysław Diakun uczestniczył jedynie w nowej formacji politycznej (Akcji Wyborczej Solidarność) będącej wówczas w koalicji rządowej z Unią Wolności, partią której działaczem był Stanisław Szymaszek.

Zarówno Szymaszek jak i Diakun  byli wtedy członkami Polickiego Forum Wyborczego „Gryf”- protoplasty dzisiejszego Gryfa XXI, który tolerował przynależność partyjną swoich członków. Aktywność polityczna Władysława Diakuna była jedynie odpowiedzią  na wcześniejsze wydarzenia – powstanie Unii Wolności w Policach, której liderem był Stanisław Szymaszek. W tamtym czasie wielu członków Gryfa należało równocześnie do różnych partii politycznych, jak np. Unia Wolności, ZChN, AWS.

W wyniku wyborów, rada miejska – w głosowaniu – na burmistrza wybrała Diakuna,  a Stanisław Szymaszek  został wicestarostą pierwszej kadencji po powstaniu powiatów.

Rozminięcie się z prawdą jest zasadnicze i wymagałoby wyjaśnienia. Nasza strona internetowa chętnie do końca wyjaśni tę sprawę. Czekamy zatem na reakcję PiS.

Andrzej Marek