Andrzej Bednarek starostą, Paweł Mirowski wicestarostą, Beata Chmielewska członkiem zarządu

IMG_0019                                                             Podczas  sesji rady powiatu 08.12.2014 dokonano wyboru zarządu powiatu polickiego. W skład nowego zarządu wchodzą: Andrzej Bednarek (starosta), Beata Chmielewska  (członek zarządu) i Paweł Mirowski (wicestarosta).