„Free WiFi” – darmowy Internet na każdym osiedlu i w autobusach

Bus-wi-fi

22 września grupa mieszkańców Polic rozpoczęła akcję „FreeWiFi”, mającą na celu uruchomienie punktów darmowego dostępu do Internetu w wybranych miejscach publicznych na terenie miasta oraz w autobusach Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wśród inicjatorów akcji są radni Powiatu Polickiego, przewodniczący rad osiedli nr 6 i nr 7 oraz członkowie rad i mieszkańcy wszystkich osiedli w Policach. Autorzy inicjatywy chcą zmotywować władze Gminy do realizacji swojego pomysłu poprzez złożenie petycji w tej sprawie.

– Chcemy wykorzystać możliwości, jakie daje nam nowa ustawa o petycjach, która promuje bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie spraw lokalnej społeczności – mówi Dominik Brzęcki, radny Rady Powiatu. – Ideą tej zmiany było zachęcenie mieszkańców do wnoszenia do organów publicznych ciekawych pomysłów na rzecz dobra wspólnego i to właśnie chcemy zrobić, proponując realizację sieci punktów darmowego Internetu w Policach – dodaje.

Zgodnie z zapisami ustawy o petycjach, która weszła w życie 6 września, każdy może złożyć do organu władzy publicznej petycję a organ ten jest zobowiązany ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki i nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia. Dodatkowo rozpatrywanie petycji musi być teraz jawne, co znaczy, że petycja wysłana do Urzędu Miasta powinna być opublikowana na jego stronie internetowej a adresat będzie zobligowany do informowania co się z nią dalej dzieje, jak jest procedowana.

Autorzy inicjatywy chcieliby aby tzw. „hotspoty” powstały na każdym polickim osiedlu: Anny Jagiellonki, Bogusława X, Dąbrówki, Gryfitów i na Starym Mieście. – Chodzi o to, żeby zapewnić darmowy dostęp do sieci w miejscach, które są przez mieszkańców uczęszczane, czyli w pobliżu placów zabaw, na skwerach i na głównych deptakach – tłumaczy Elżbieta Sobczak, przewodnicząca rady osiedla nr 7. – Wiele osób z pewnością chętnie połączyłoby przyjemne z pożytecznym: odpoczynek na świeżym powietrzu z możliwością korzystania
z zasobów Internetu – wyjaśnia.

Drugim postulatem petycji jest zainstalowanie hotspotów w autobusach komunikacji miejskiej. – To ważny element naszego pomysłu – twierdzi Tomasz Tokarczyk, radny Powiatu. – Wiele osób spędza w autobusach znaczną część swojego dnia, więc chcielibyśmy im zaoferować możliwość konstruktywnego wykorzystania tego czasu, poprzez podpięcie do sieci. W ten sposób można by było np. skasować bilet w internetowej aplikacji, sprawdzić następne połączenia jadąc do Szczecina lub poszukać potrzebnych informacji w drodze do szkoły, czy na uczelnię – uzasadnia.

Inicjatorzy akcji chcą pod przygotowaną petycją pozbierać podpisy mieszkańców. – Wiemy, że nie ma takiego wymogu i petycję można złożyć nawet jednoosobowo, ale najpierw chcemy zapytać mieszkańców miasta, co sądzą o tym pomyśle – mówi Remigiusz Wiśniewski, członek zarządu rady osiedla nr 2. – Na pewno liczymy na wsparcie i chęć wpływu mieszkańców na to, co się wokół nich dzieje. Mamy też nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie poziom zaangażowania ludzi w sprawy publiczne choć trochę wzrośnie – dodaje. Pierwsza akcja zbierania podpisów odbyła się we wtorek 22 września na deptaku przed CHU „Kinga”.

W Policach nie ma obecnie ani jednego punktu darmowego dostępu do Internetu.
W Szczecinie w ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiono ich ponad 300.

Inicjatorzy akcji „Free WiFi” Od lewej: Tomasz Tokarczyk (radny Rady Powiatu), Dariusz Ostrowski (rada osiedla nr 2), Dominik Brzęcki (radny Rady Powiatu), Remigiusz Wiśniewski (rada osiedla nr 2), Jadwiga Kowalska (rada osiedla nr 2, Stanisław Łabuz (osiedle Dąbrówka), Elżbieta Sobczak (przewodnicząca rady osiedla nr 7).

Pierwsza akcja zbierania podpisów pod petycją, wtorek 22 września, deptak przed CHU „Kinga”.

Police 22.09.15
Burmistrz Polic
Władysław Diakun
Urząd Miejski w Policach
Ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

 

PETYCJA

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Polic, zwracamy się do Pana z prośbą o uruchomienie na terenie miasta usługi darmowego dostępu do Internetu (hotspot). W naszej opinii taka sieć hotspotów powinna funkcjonować w dwóch płaszczyznach:

 1. Mobilne hotspoty w autobusach komunikacji miejskiej,
 2. Stacjonarne hotspoty na każdym osiedlu.

Punkty dostępu do Internetu zainstalowane w autobusach SPPK stworzyłyby pasażerom możliwość korzystania z sieci podczas podróży, co byłoby przydatne nie tylko na dłuższych trasach relacji Police-Szczecin, ale także np. do kasowania biletów w przeznaczonych do tego aplikacjach (do czego niezbędne jest połączenie internetowe), czy rozplanowania dalszej podróży za pomocą rozkładów dostępnych w sieci. Według nas rozwiązanie to jest potrzebne zwłaszcza w kontekście faktu, iż wielu mieszkańców Polic regularnie spędza
w autobusach znaczną część swojego czasu, dojeżdżając do szkoły czy pracy. Zaopatrzenie autobusów komunikacji miejskiej w mobilne hotspoty zostało wdrożone w takich miastach jak Poznań, Piła, czy Kluczbork.

Stacjonarne hotspoty proponujemy zainstalować w uczęszczanych miejscach publicznych
w Policach, na każdym osiedlu – w parkach, na placach, czy głównych deptakach. Uważamy, że dostęp do darmowego Internetu w takich lokalizacjach byłby doskonałym udogodnieniem m.in. dla młodzieży, rodziców przebywających z dziećmi na placach zabaw, czy też po prostu osób chcących połączyć relaks na świeżym powietrzu z pozyskiwaniem informacji z sieci. Lista miast z siecią punktów dostępu do darmowego Internetu jest bardzo długa, ale według nas dobrym punktem odniesienia powinno być tu miasto Szczecin, gdzie przy wsparciu funduszy unijnych uruchomiono sieć liczącą ponad 300 hotspotów!

Poniżej lista ośmiu miejsc, w których widzimy potrzebę ulokowania stref darmowego Internetu:

 1. Osiedle Anny Jagiellonki:
 • Deptak biegnący od ul. Wyszyńskiego do ul. Przyjaźni
 • Park przy skrzyżowaniu ul Przyjaźni i 26 Kwietnia
 1. Osiedle Księcia Bogusława X:
 • Plac z fontannami, przy ul. Zamenhofa 70
 • Deptak łączący ten plac z ul. Wyszyńskiego
 1. Osiedle Dąbrówka:
 • Park Jana Pawła II
 • Plac zabaw przy ul. Grzybowej 3-5
 1. Osiedle Gryfitów:
 • Park przy ul. Wróblewskiego 5-7
 1. Stare Miasto:
 • Plac Chrobrego

Jednocześnie wnosimy, aby w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszej petycji
i uruchomienia sieci hotspot, umiejscowić w każdej z takich lokalizacji w widocznym miejscu znak „Strefa hotspot”, lub „Strefa darmowego WiFi”, w celu rozpowszechnienia informacji o możliwości darmowego korzystania z Internetu w pobliżu punktu dostępowego.

Pragniemy również dodać, że funkcjonowanie publicznej sieci hotspot (stacjonarnej, czy mobilnej) nie musi generować znacznych kosztów dla budżetu miasta. Istnieją przykłady miast w Polsce, gdzie tego typu rozwiązania są finansowane z wpływów z reklam emitowanych podczas połączeń z siecią.

Jesteśmy świadomi, że uruchomienie sieci hotspot wymaga podjęcia szeregu ustaleń, dotyczących czasu dozwolonego połączenia, maksymalnego transferu danych oraz uzgodnień z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, jednak jesteśmy przekonani, że urzeczywistnienie powyższej inicjatywy leży w interesie społecznym i będzie dobrym krokiem w kierunku zaliczenia Polic do grona miast nowoczesnych i przyjaznych mieszkańcom.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.

 

Z poważaniem,