List otwarty ws Z.S. im Łukasiewicza

Rada Rodziców

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Police 13.08.2013r.

images

Kuratorium Oświaty

Ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

list otwarty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Pani Maria Borecka

 

 

                    W ostatnim czasie, w środkach masowego przekazu, ukazuje się wiele informacji dotyczących zbliżającego się konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Czujemy się w obowiązku, aby w imieniu rodziców uczniów tej placówki przedstawić opinię w tej ważnej zarówno dla uczniów, rodziców i pracowników placówki jak również dla całej społeczności polickiej sprawie.

                    Osiągnięcia Zespołu Szkół w ciągu ostatnich kilkunastu lat, zarówno w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia uczniów, rozszerzenia oferty edukacyjnej, jak niezwykłej wręcz rozbudowy bazy materialnej (hala sportowa, boiska Orlik, lodowisko, pracownia hotelarska, gastronomiczna, nowoczesny internat, siedem pracowni komputerowych itp.) świadczą o znakomitym sposobie sprawowania funkcji dyrektora – menedżera przez Panią dyrektor Beatę Golisowicz.

                  Rangę szkoły prowadzonej przez Panią Golisowicz podkreśla fakt, że mimo panującego niżu demograficznego w Zespole Szkół w Policach pragnie uczyć się co roku coraz większa ilość młodzieży i co najważniejsze nie tylko polickiej. Świadczy to o wysokiej ocenie placówki oraz realizacji misji stawianej szkole publicznej. Znakomicie układa się współpraca szkoły z wieloma placówkami i instytucjami regionu, wspomnijmy tu chociażby o 12. Brygadzie Zmechanizowanej, Straży Pożarnej, Teatrze Polskim, Polskim Związku Piłki Siatkowej a przede wszystkim z partnerskich szkołach za granicą (Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Wielka Brytania, Turcja). Prawdziwą „perełką” jest stale rozwijająca się współpraca z Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Loecknitz, w dużej mierze oparta na kompetencji i osobowości Pani dyrektor Golisowicz. Strona niemiecka sygnalizowała nam wielki niepokój o dalszą współpracę. Wynika to z atmosfery jaka powstała wokół wybory na dyrektora szkoły oraz braku gwarancji kontynuacji wysoko ocenianej współpracy szkół.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania organu prowadzącego, zmierzające do deprecjonowania roli i pozycji Zespołu Szkół, zdecydowaliśmy się na wystąpienie do Burmistrza Polic z prośbą o podjęcie działań w kierunku ratowania szkoły oraz jej przejęcia.

                  Pragniemy zaapelować do Pani Kurator o obiektywną i rzeczową ocenę działalności Pani Beaty Golisowicz podczas konkursu na dyrektora Zespołu Szkół. Znane są ogólnie osiągnięcia pracowników oraz uczniów szkoły, których nie sposób tutaj wymienić. Znane są również wyniki kontroli prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Zespole Szkól w minionym roku szkolnym. Jeżeli tak wysoko oceniacie Państwo tę placówkę, tym samym jej dyrektora i pracowników,  to zróbcie wszystko, by nadal była tak dobrze i mądrze zarządzana przez osobę o wyjątkowych kompetencjach oraz realizowała misję ku zadowoleniu uczniów i rodziców.

 

 

Z wyrazami szacunku

Luiza Arbaros

Andrzej Aleksnin

Krzysztof Kwinta

Andrzej Rogowski