Lustracja Diakuna PROCES DOBIEGA KOŃCA

Sad zakazał pokazywania twarzy świadków w mediachSad zakazał pokazywania twarzy świadków w mediach

  Sąd zamknął postępowanie dowodowe w procesie lustracyjnym Władysława Diakuna. Zakończono przesłuchanie świadków. Wykonując zalecenia sądu apelacyjnego( to już jest trzeci proces) trzyosobowy żeński skład sędziowski szczegółowo badał dotychczasowe zeznania świadków. Po ich kolejnych przesłuchaniach przeprowadzona została krzyżowa konfrontacja.4. byłych funkcjonariuszy SB w zestawieniu każdy z każdym wyjaśniali różne fragmenty swoich zeznań. Żaden ze świadków właściwie niczym nie obciążył Diakuna. Nie przedstawiono też żadnego innego dowodu na jego rzekomą  agenturę w okresie PRL.
Ponadto sąd oddalił wniosek prokuratorki  IPN o przesłuchanie rzeczoznawcy – historyka. Obserwując od początku lustracje burmistrza Polic można śmiało stwierdzić,  że tym razem sąd dokonał ostatecznych ustaleń.
Trudno przewidzieć oceny sędziów ale z przebiegu wydarzeń na sali wynika, że inny werdykt jak korzystny dla Władysława Diakuna   jest niemożliwy. Do ostatecznego zakończenia zostały tylko mowy końcowe i ogłoszenie wyroku. Proces został odroczony do 4.listopada . Jest nadzieja że wówczas zostanie ogłoszony wyrok.

Andrzej Marek