Police – Loecknitz, niemiecko – polskie 25 lat

kkk     W tym roku obchodzimy 25-lecie podpisania „Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.
„Wspólne polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub które powstały w jego konsekwencji, zbudowały na przestrzeni lat głębokie wzajemne zaufanie. Polskę i Niemcy łączy dziś ścisła i przyjazna współpraca na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich obszarach życia społecznego. To ważny powód do świętowania.”
Z okazji 25 lat dobrego sąsiedztwa została zorganizowana konferencja z naszymi sąsiadami. Uroczystość odbyła się 23 września 2016r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. W konferencji uczestniczyli m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski, władze poiwatowe Andrzej Bednarek- strosta wicestarości  Beata Chmilewska i Mariusz Sarnecki, goście z Niemiec, a także uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza i uczniowie szkoły w Niemczech. Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny: „Sąsiedzi. Jak daleko, jak blisko?” Po przerwie kawowej odbył się panel dyskusyjny: „Pogranicze polsko-niemieckie: Modelowane sąsiedztwo. Edukacja ponad granicami.” Następnym punktem spotkania była prezentacja filmu „20 lat razem”. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny obiad, a po obiedzie na wystawę okolicznościową

Tekst i foto: Pamela Rudzińska