Skarga nauczycieli na dyrektorkę „Białej”

21. nauczycieli złożyło skargę na dyrektora Zespołu Szkół adresowaną do Kuratorium Oświaty oraz przewodniczącego rady powiatu polickiego. Jej treść w całości przytaczamy poniżej.

Skarga na dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Składamy skargę na dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Agatę Markowicz – Narękiewicz, ponieważ działania pani dyrektor oraz metody zarządzania placówką powodują całkowity chaos w szkole, co stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Ponadto, pani dyrektor lekceważy uprawnienia Rady Pedagogicznej oraz szykanuje i obraża nauczycieli.

Uzasadnienie:

1)      Przykładowe działania dyrektora powodujące chaos w szkole:

 • łamanie konstytucyjnej zasady równości poprzez przydzielenie sal lekcyjnych tylko niektórym oddziałom. Pozostałe oddziały (w tym pierwsze) tułają się po szkole lub są wypraszane z klas zajętych przez niektórych nauczycieli (za wiedzą i zgodą dyrektora) na tzw. gabinety,
 • brak planu lekcji – np. plan na 5.09.2014 pojawił się po południu na stronie internetowej szkoły, przy czym część dla nauczycieli była skopiowanym planem lekcji z czwartku w ubiegłym roku szkolnym i nie miała nic wspólnego z częścią dla uczniów. W poprzednie dni tygodnia odbywały się tylko niektóre lekcje, gdyż plany nauczycieli i uczniów nie pokrywały się. Nie było możliwości weryfikacji zapisów, gdyż obydwie części planu lekcji znajdowały się po różnych stronach tablicy ogłoszeń, a w pokoju nauczycielskim obowiązuje bezwzględny zakaz przewieszania informacji umieszczonych przez dyrektora,
 • brak przydziału sal m. in. na zajęcia międzyoddziałowe, więc część uczniów błąka się po placówce w poszukiwaniu swojej grupy,
 • brak dzienników lekcyjnych dostosowanych do punktowego systemu oceniania.

2)      Przykładowe działania dyrektora świadczące o lekceważeniu uprawnień Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach:

 • jednoosobowe odrzucenie przez przewodniczącego wniosku formalnego zgłoszonego na radzie pedagogicznej zwołanej z inicjatywy nauczycieli w dniu 4.09.2014 – odmowa przegłosowania wniosku,
 • działanie wbrew woli Rady Pedagogicznej – zakup dzienników niedostosowanych do punktowego systemu oceniania,
 • nakłanianie nauczycieli i wychowawców do dorysowywania w dziennikach rubryk tak, aby można było prowadzić w miarę rzetelną dokumentację,
 • niedopuszczanie do głosu niektórych nauczycieli,
 • zatwierdzone przez radę pedagogiczną wyniki ankiety dotyczącej opinii o pracy dyrektora szkoły dyrektor przedstawiła organowi prowadzącemu szkołę jako uchwałę Rady Pedagogicznej.

3)      Przykładowe zachowania dyrektora godzące w dobra osobiste i gwarantowane Konstytucją RP prawa nauczycieli:

 • przemoc słowna na posiedzeniach rady pedagogicznej – dyrektor krzyczał na nauczycieli,
 • na pytanie skierowane do dyrektora o autora zmian w statucie, które mają m.in. całkowicie pozbawić Radę Pedagogiczną gwarantowanych prawem uprawnień, nauczycielka Katarzyna Ignasiak usłyszała na posiedzeniu uwagę wygłoszoną przez dyrektora, że gdyby nie chorowała w ubiegłym roku szkolnym, to wiedziałaby, co się dzieje w placówce,
 • nauczycielka została pomówiona publicznie przez dyrektora o złamanie tajemnicy Rady Pedagogicznej, mimo iż opracowanie ankiety upublicznione przez nauczycielkę dr Gabrielę Zalewską nie było naruszeniem dóbr osobistych i miało charakter informacji jawnej,
 • dyrektor dopuściła się publicznej obrazy jednej z najbardziej szanowanych w szkole nauczycielek, insynuując, iż ta nie poświęca czasu swoim wychowankom,
 • prośba Katarzyny Ignasiak o wgląd do ubiegłorocznych dzienników oddziałów, w których prowadzone były lekcje w zastępstwie w czasie długotrwałej choroby nauczycielki, w celu ustalenia, czy przypadkiem nie opuszczono realizacji jakichś planowanych haseł podstawy programowej spotkała się z szyderczą uwagą dyrektora skierowaną do nauczyciela, który takie zastępstwa prowadził, że powinien się bać, bo teraz to dopiero zostanie skontrolowany; dyrektor nie wyraziła zgody na wgląd do dzienników.

Zachowanie pani dyrektor, polegające głównie na skłócaniu środowiska, posługiwaniu się kłamstwami, pomówieniami i manipulacjami, godzi w honor zawodu nauczyciela. Dziś wstydzimy się, że taka osoba jest dyrektorem naszej szkoły. Wstydzimy się także tego, że cały poprzedni rok szkolny pozwalaliśmy na to, by pani dyrektor nami pomiatała.

Domagamy się natychmiastowego podjęcia działań mających na celu uporządkowanie sytuacji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, gdyż dyrektor całkowicie utracił nasze zaufanie, a przeprowadzenie głosowania nad wotum nieufności, wobec dotychczasowych działań dyrektora, nie jest możliwe. Dyrektor nie panuje nad funkcjonowaniem szkoły, bezpośrednio zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów oraz realizacja podstawowych zadań oświatowych placówki.

 

Do wiadomości:

 1. Radni Rady Powiatu w Policach
 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego
 3. NSZZ Solidarność

One thought on “Skarga nauczycieli na dyrektorkę „Białej”

 • 9 września 2014 o 13:21
  Permalink

  Jestem calym sercem z nauczycielami tej placowki. Oraz pozwole sobie na delikatna uwage, ze autor tej skargi (nauczyciel?) zdecydowanie powinien wrocic na lekcje jezyka polskiego…

Możliwość komentowania została wyłączona.