Umowa na finansowanie inwestycji Grupy Azoty

  DSC_0055 1Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb korporacyjnych w tym projektów inwestycyjnych. Dzięki niej Grupa Azoty uzyska 1,5 mld zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Grupy Azoty do 2020 r. To pierwszy krok programu finansowania nowych inwestycji, a Grupa Azoty finalizuje kolejne rozmowy na temat finansowania całego pakietu projektów. W czwartek 23 kwietnia umowa została zawarta z bankami PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A.

 

Umowa kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł. Grupa Azoty jest w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla udzielenia kredytu terminowego w kwocie 550 mln zł oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju kredytu w kwocie 150 mln zł, które zostaną udzielone na okres 10 lat.

– Dzięki współpracy z polskim sektorem bankowym będziemy mogli wznieść polską chemię na jeszcze wyższy poziom technologiczny. Zgodnie ze Strategią, którą przyjęliśmy do 2020 r. skupiamy się na dalszym rozwoju organicznym Grupy Azoty oraz na fuzjach i przejęciach – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Kredyt udzielony Grupie Azoty przez konsorcjum banków z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, jest modelowym przykładem współpracy. Zarówno siła kapitałowa banku, jak i doświadczenie zespołu przygotowującego tę transakcję, pozwoliły nam z sukcesem uczestniczyć w tym procesie – podkreślił Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

W ramach przyjętej strategii do 2020 r. Grupa Azoty wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji, na które zamierza przeznaczyć blisko 7 mld zł.

Do roku 2020 planujemy przeznaczyć blisko 7 mld zł na cele przewidziane w Strategii Grupy Azoty. Wsparcie sektora bankowego jest kluczowe dla realizacji blisko 70 projektów. Dzięki zaangażowaniu tych środków, możemy wzmocnić pozycję konkurencyjną Grupy Azoty na światowych rynkach. Zakładamy, że przełoży się to na wzrost zysków Grupy Azoty, a tym samym naszych akcjonariuszy – powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł.

***

 

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.