Czasowa organizacja ruchu na ul. Topolowej

Informuję, że od dnia 13.03.2023 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Topolowej w Mierzynie. Droga nie będzie przejezdna.

W ciągu drogi gminnej nr 190195Z ul. Topolowa i nr 190209Z ul. Nasiennej w Mierzynie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w celu realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych.

Prace będą obejmowały odcinek ulicy Topolowej, od ul. Nasiennej do ul. Macieja. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na głębokości do 4,5m. Odcinek ten zostanie podzielony na odcinki robocze między zjazdami na drogi dojazdowe do posesji (ul. Jerzego, Leszka, Mileny, Jagny). W czasie prac wyłączony z ruchu będzie cały odcinek i wprowadzony objazd ul. Nasienną, Łukasińskiego.

Na każdym etapie robót Wykonawca zapewni dojście do posesji położonych wzdłuż zajętego pasa drogowego.

Planowane zakończenie robót: 24.07.2023 r.