Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu

Do końca czerwca 2024 r. potrwają prace budowlane przy rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu. Celem inwestycji o wartości 9,5 mln złotych jest zwiększenie dostaw wody, zapewnienie niezawodnej i bezawaryjnej pracy stacji oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody.
Inwestycja zakłada rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację obiektów zlokalizowanych na jej terenie przy ulicy Parkowej w Bezrzeczu. W ramach prac wchodzą m.in. instalacja filtrów ciśnieniowych, montaż oraz doprowadzenie instalacji do dwóch nowych zbiorników wody pitnej (każdy o pojemności 200 m3), budowa nowego zbiornika żelbetowego, wykonanie nowego zbiornika zbiorczego flotatu, montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze oraz wykonanie instalacji podłączeniowych nowo zaprojektowanych urządzeń i sieci zewnętrznych.
ℹ️ Obecnie prowadzone są prace wewnątrz nowego budynku stacji. Montowane są instalacje technologiczne uzdatniania wody (urządzenia i rurociągi), układane jest okablowanie technologiczne oraz elektryczne wewnątrz budynku. Prace powinny się zakończyć do 28 czerwca 2024 roku.
✅ „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu pozwoli na zwiększanie dostaw wody i jej magazynowanie na terenie ujęcia w Bezrzeczu, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji” – mówi Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra.