Samorządówka za złotówkę

imgres Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Polic nr 285/2015z dnia 19 listopada 2015 roku – w Regulaminie Przewozów Pasażerskich na Linii Samorządowej, Działkowej i Plażowej po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: Do korzystania z biletów miesięcznych za 1 złotówkę uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych-uczestnicy programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.