Ankieta dla obywateli Ukrainy nt. potrzeb konsultacji konsularnych

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie przygotował kwestionariusz dla mieszkańców Ukrainy, którzy mieszkają na Województwie Zachodniopomorskim. Celem ankiety jest zebranie informacji o liczbie osób z Ukrainy, które potrzebują konsultacji w konsulacie w Gdańsku.

Na podstawie zebranych informacji zostanie podjęta decyzja o zorganizowaniu wizyty konsula w Szczecinie, podczas której przyjmie on obywateli Ukrainy w celu rozwiązania spraw zgłoszonych w ankiecie.

Prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie do innych mieszkańców Ukrainy mieszkających w województwie zachodniopomorskim.

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie przygotował ankietę dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem ankiety jest zebranie informacji na temat liczby osób z Ukrainy, które potrzebują konsultacji z pracownikiem konsulatu w Gdańsku.

Na podstawie zebranych informacji podjęta zostanie decyzja o organizacji wizyty Konsula Generalnego w Szczecinie, w trakcie której przyjmować będzie on obywateli Ukrainy w celu rozwiązania spraw, które zostały zgłoszone w ankiecie.

Odnośnik do informacji na Facebook’u – https://www.facebook.com/KWSPU/posts/pfbid025aEgfshEP1tznXciSDRnpCg3jNwUYkt3BDSdGZwVeKD2dHsoMT7jBJhhwnK3cxd5l

Bezpośredni odnośnik do ankiety –  https://forms.gle/kgRM1fbufSUA7adYA